Bài tập thực hành về bảng giá Notebook trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn bài tập thực hành về cách tính các giá trị trong bảng giá Notebook trong Excel 2013. Ví dụ có bảng dữ liệu sau: Tính tổng số tiền khách phải thanh toán bao gồm cả thuế VAT 5%. Để tính

Bài viết nguyên nhân dưới đây hướng dẫn chi tiết tới kích hoạt các bạn bài tập thực hành về cách tính dữ liệu các giá trị trong bảng giá Notebook trong Excel 2013.

Ví dụ có bảng dữ liệu sau:

Bài tập thực hành về bảng giá Notebook trong Excel

Tính tổng số tiền khách phải thanh toán tất toán bao gồm cả thuế VAT 5%.

Để tính số tiền khách thuê phải trả cần tính: Trị giá danh sách của mặt hàng mật khẩu , số tiền VAT phải trả.

Bước 1: Tính giá trị mặt hàng -> Nhập công thức: =D5*E5 -> nhấn Enter giá trị mặt hàng là:

Bài tập thực hành về bảng giá Notebook trong Excel

Bước 2: Tương tự sao chép cho ở đâu tốt các giá trị còn lại miễn phí được kết quả:

Bài tập thực hành về bảng giá Notebook trong Excel

Bước 3: Tính thuế VAT khách phải trả theo từng giá trị mặt hàng -> nhập công thức: =5*F5/100 -> nhấn Enter -> thuế VAT khách phải trả là:

Bài tập thực hành về bảng giá Notebook trong Excel

Bước 4: Tương tự sao chép công thức cho giảm giá các giá trị còn lại tự động được kết quả:

Bài tập thực hành về bảng giá Notebook trong Excel

Bước 5: Tính tổng tiền khách phải thanh toán kiểm tra bao gồm cả thuế VAT -> nhập công thức: =G5+F5 -> nhấn Enter -> tổng tiền khách phải thanh toán là:

Bài tập thực hành về bảng giá Notebook trong Excel

Bước 6: Tương tự sao chép công thức cho kiểm tra các giá trị còn lại xóa tài khoản được kết quả:

Bài tập thực hành về bảng giá Notebook trong Excel

Bước 7: Tính tổng giá trị mặt hàng hay nhất đã bán -> nhập công thức: =SUM(F5:F10)

Bài tập thực hành về bảng giá Notebook trong Excel

Bước 8: Tương tự tính tổng tiền thuế VAT link down và tổng tiền khách phải thanh toán:

Bài tập thực hành về bảng giá Notebook trong Excel

giảm giá Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách thực hiện bảng giá NoteBook trong Excel 2013.

Chúc đăng ký vay các bạn thành công!

4.9/5 (77 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online