Bài tập thực hành về bảng kê tiền thuê máy vi tính trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết tới các bạn bài tập thực hành về cách tính các giá trị trong bảng kê tiền thuê máy vi tính trong Excel 2013. Ví dụ có bảng dữ liệu sau: Tính số tiền khách thuê máy vi tính phải trả, tính tổng s�

Bài viết hướng dẫn dưới đây hướng dẫn chi tiết tới qua app các bạn bài tập thực hành về cách tính sửa lỗi các giá trị trong bảng kê tiền thuê máy vi tính trong Excel 2013.

Ví dụ có bảng dữ liệu sau:

Bài tập thực hành về bảng kê tiền thuê máy vi tính trong Excel

Tính số tiền khách thuê máy vi tính phải trả quảng cáo , tính tổng số giờ thuê cập nhật và tổng tiền thu hỗ trợ được.

Bước 1: Để tính tổng hợp được số tiền khách thuê phải trả cần phải tính số giờ khách qua mạng đã thuê kiểm tra . Tại ô quảng cáo của cột tổng số giờ nhập công thức: = F7-E7:

Bài tập thực hành về bảng kê tiền thuê máy vi tính trong Excel

Bước 2: Nhấn Enter -> tổng số giờ khách quảng cáo đã thuê là:

Bài tập thực hành về bảng kê tiền thuê máy vi tính trong Excel

Bước 3: Tương tự sao chép cho ứng dụng các giá trị còn lại đăng ký vay được kết quả:

Bài tập thực hành về bảng kê tiền thuê máy vi tính trong Excel

Bước 4: Tính tổng tiền khách phải trả -> nhập công thức: =$H$4*G7*24 vô hiệu hóa , ở đây đơn giá là giá trị cố định bạn nên nhập ở dạng địa chỉ qua app tuyệt đối (bằng cách bôi đen địa chỉ ô -> nhấn F4):

Bài tập thực hành về bảng kê tiền thuê máy vi tính trong Excel

Bước 5: Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Bài tập thực hành về bảng kê tiền thuê máy vi tính trong Excel

Bước 6: Tương tự sao chép cho nguyên nhân các giá trị còn lại chia sẻ được kết quả:

Bài tập thực hành về bảng kê tiền thuê máy vi tính trong Excel

Bước 7: Tính tổng số giờ khách nhanh nhất đã thuê -> nhập công thức: =SUM(G7:G16) -> nhấn Enter -> tổng số giờ khách như thế nào đã thuê là:

Bài tập thực hành về bảng kê tiền thuê máy vi tính trong Excel

Bước 8: Tương tự tính tổng tiền thu chia sẻ được khách ở đâu nhanh đã thuê:

Bài tập thực hành về bảng kê tiền thuê máy vi tính trong Excel

tối ưu Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách kê khai tiền thuê máy vi tính trong Excel 2013.

Chúc giảm giá các bạn thành công!

4.9/5 (65 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online