Các hàm thống kê thông dụng trong Excel

Tổng hợp các hàm thống kê thông dụng trong Excel

Tổng hợp thanh toán các hàm thống kê thông dụng trong Excel

1 cập nhật . Hàm Count - Đếm dữ liệu kiểu số

- Cú pháp: Count(vùng dữ liệu cần đếm).

- Ý nghĩa: Dùng sử dụng để đếm tổng số ô chứa giá trị kiểu số.

- Ví dụ:

Các hàm thống kê thông dụng trong Excel

2 nơi nào . Hàm Counta - Đếm sử dụng tất cả cập nhật các ô có chứa dữ liệu (khác phải làm sao với count đếm ô dữ liệu kiểu số)

- Cú pháp: Counta(vùng dữ liệu cần đếm).

- Ví dụ:

Các hàm thống kê thông dụng trong Excel

3 trên điện thoại . Hàm Countif - Hàm đếm dữ liệu theo 1 điều kiện

- Cú pháp: Countif (vùng dữ liệu chứa giá trị tìm kiếm đăng ký vay , điều kiện tìm kiếm).

- Hàm mẹo vặt có thể đếm tối đa download với 127 điều kiện.

- Ví dụ: Tính tổng dịch vụ các mặt hàng an toàn đã bán trong ngày 18/4/2015.

Các hàm thống kê thông dụng trong Excel

4 cập nhật . Hàm Countifs

- Cú pháp: Countifs( vùng dữ liệu điều kiện 1 đăng ký vay , điều kiện 1 như thế nào , vùng dữ liệu điều kiện 2 tự động , điều kiện 2 tải về , …..).

- Ví dụ: Tính tổng số mặt hàng như thế nào đã bán trong ngày 18/4/2015 có đơn giá= 17000

Các hàm thống kê thông dụng trong Excel

5 ở đâu uy tín . Hàm Countblank - Đếm số ô rỗng trong bảng (chú ý giá trị 0 không phải là giá trị rỗng)

- Cú pháp: Countblank (vùng dữ liệu cần đếm).

- Ví dụ:

Các hàm thống kê thông dụng trong Excel

6 danh sách . Hàm Rank

- Ban muốn biết tổng điểm thi quản lý của mình đứng thứ mấy trong bảng xếp hạng vô hiệu hóa các bạn hãy sử dụng hàm rank hướng dẫn nhé.

- Cú pháp: Rank(giá trị cần sắp xếp,vùng dữ liệu hỗ trợ để sắp xếp mật khẩu , kiểu sắp xếp).

Trong đó:

Kiểu sắp xếp có 2 giá trị:

+ giá trị =0 sắp xếp theo kiểu giảm dần.

+ giá trị =1 sắp xếp theo kiểu tăng dần.

-Ví dụ: Tìm hiểu mặt hàng có mã HGSD bán chạy đứng thứ mấy trong dữ liệu các mặt hàng tất toán .

Phân tích đề:

+ Dựa vào số lượng mẹo vặt đã bán cài đặt được quản lý để tính mặt hàng bán chạy đứng thứ mấy trong mật khẩu các mặt hàng.

+ Kiểm tra giá trị bán tất toán được mật khẩu của mặt hàng "HGSD " bằng 7 đứng thứ mấy trong cột số lượng ở đâu nhanh . Thứ tự này chính là số thứ tự mặt hàng bán chạy.

Các hàm thống kê thông dụng trong Excel

7 miễn phí . Hàm Average - Hàm tính giá trị trung bình

- Cú pháp: Average(giá trị 1 dữ liệu , giá trị 2 giả mạo , giá trị 3,…..).

- Ví dụ: Tính đơn giá trung bình nơi nào của tự động các mặt hàng qua mạng .

- Phân tích đề: Tính đơn giá trung binh tài khoản của thanh toán các mặt hàng ta tính giá trị trung bình sửa lỗi của lấy liền các ô trong cột đơn giá tổng hợp .

Các hàm thống kê thông dụng trong Excel

8 bản quyền . Hàm Column hướng dẫn , Columns

Ứng dụng ứng dụng rất hữu ích trong file excel có chứa dữ liệu lớn ở đâu tốt .

- Hàm Column: Dùng lừa đảo để xác định xem ô dữ liệu này nằm ở cột thứ bao nhiêu trong bảng vô hiệu hóa .

+ Cú pháp: Column(địa chỉ ô cần xác định thuộc cột nào).

+ Thứ tự cột quản lý được tính từ cột đầu tiên (cột A) trong excel hướng dẫn .

+ Ví dụ:

Các hàm thống kê thông dụng trong Excel

-Hàm Columns: Đếm tổng số cột trong một vùng dữ liệu.

+ Cú pháp: Columns(vùng dữ liệu cần xác định số cột).

+ Ví dụ:

Các hàm thống kê thông dụng trong Excel

4.9/5 (56 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online