Các hàm xử lý văn bản và chuỗi trong Excel

Trong Excel hỗ trợ nhiều nhóm hàm giúp các bạn xử lý dữ liệu nhanh chóng một trong số đó là nhóm hàm xử lý văn bản và chuỗi. Bài viết dưới đây tổng hợp các hàm xử lý văn bản và chuỗi trong Excel.

Trong Excel hỗ trợ nhiều nhóm hàm giúp ứng dụng các bạn xử lý dữ liệu nhanh chóng một trong số đó là nhóm hàm xử lý văn bản tự động và chuỗi nơi nào .

Bài viết nơi nào dưới đây tổng hợp tự động các hàm xử lý văn bản dịch vụ và chuỗi trong Excel.

1. Hàm ASC.

Cú pháp: ASC(text).

Chức năng: Hàm ASC giúp chuyển đổi nhanh nhất các ký tự double-byte sang nguyên nhân các ký tự single-byte.

2. Hàm BATHTEXT.

Cú pháp: BATHTEXT(number).

Chức năng: Dịch số ra chữ (tiếng Thái-lan) chi tiết , rồi thêm hậu tố "Bath" ở phía sau.

3. Hàm CHAR quảng cáo .

Cú pháp: CHAR(number).

Chức năng: Chuyển đổi một mã số trong bộ mã ANSI (có miền giá trị 1- 255) sang ký tự tương ứng địa chỉ .

Các hàm xử lý văn bản và chuỗi trong Excel

4. Hàm CLEAN.

Cú pháp: CLEAN(text).

Chức năng: Loại bỏ lừa đảo tất cả trên điện thoại những ký tự không in ra nơi nào được trong chuỗi tổng hợp .

5. Hàm CODE kích hoạt .

Cú pháp: CODE(text).

Chức năng: Trả về mã số tài khoản của ký tự đầu tiên chuỗi text.

6. Hàm CONCATENATE chi tiết .

Cú pháp: CONCATENATE(text1 hay nhất , text2…).

Chức năng: Nối nhiều chuỗi thành một chuỗi vô hiệu hóa .

7. Hàm DOLLAR.

Cú pháp: DOLLAR(number an toàn , decimals).

Chức năng: Chuyển đổi một số thành dạng tiền tệ (dollar Mỹ) nguyên nhân , có kèm theo dấu phân cách hàng ngàn download tài khoản có thể làm tròn theo ý muốn phải làm sao .

8. Hà EXACT.

Cú pháp: EXACT(text1 quảng cáo , text2).

Chức năng: So sánh hai chuỗi ở đâu uy tín . kỹ thuật Nếu giống nhau tối ưu thì trả về TRUE kinh nghiệm , cài đặt nếu khác nhau qua web thì trả về FALSE tốc độ . Có phân biệt chữ hoa download và thường tốt nhất .

9. Hàm FIND tài khoản .

Cú pháp: FIND(find_text chia sẻ , within_text chi tiết , start_num).

Chức năng: Tìm vị trí bắt đầu download của một chuỗi con (find_text) trong một chuỗi (within_text) địa chỉ , tính theo ký tự đầu tiên miễn phí .

10. Hàm FIXED.

Cú pháp: FIXED(number tài khoản , decimals danh sách , no_commas).

Chức năng: Chuyển đổi một số thành dạng văn bản (text) nơi nào , có chi tiết hoặc không kèm theo dấu phân cách hàng ngàn trực tuyến , quảng cáo mật khẩu có thể làm tròn theo ý muốn tất toán .

11. Hàm LEFT.

Cú pháp: LEFT(text cập nhật , num_chars).

Chức năng: Trả về một hay nhiều ký tự đầu tiên bên trái tự động của một chuỗi đăng ký vay , theo số lượng giả mạo được chỉ định full crack .

12. Hàm LEN quản lý .

Cú pháp: LEN(text).

Chức năng: Đếm số ký tự trong một chuỗi.

13. Hàm LOWER tải về .

Cú pháp: LOWER(text).

Chức năng: Đổi danh sách tất cả phải làm sao các ký tự trong một chuỗi văn bản thành chữ thường dịch vụ .

Các hàm xử lý văn bản và chuỗi trong Excel

14. Hàm MID.

Cú pháp: MID(text dữ liệu , start_num lừa đảo , num_chars).

Chức năng: Trả về một tài khoản hoặc nhiều ký tự liên tiếp bên trong một chuỗi nguyên nhân , bắt đầu tại một vị trí cho trước giả mạo .

15. Hàm PROPER kích hoạt .

Cú pháp: PROPER(text).

Chức năng: Đổi ký tự đầu tiên trong chuỗi thành chữ in hoa đăng ký vay , đăng ký vay và đổi link down các ký tự còn lại thành chữ in thường ứng dụng .

16. Hàm REPLACE.

Cú pháp: REPLACE(old_text trực tuyến , start_num miễn phí , num_chars qua app , new_text).

Chức năng: Thay thế một phần ở đâu nhanh của chuỗi bằng một chuỗi khác giả mạo , lừa đảo với số lượng kinh nghiệm các ký tự tổng hợp được chỉ định dịch vụ .

17. Hàm REPT.

Cú pháp: REPT(text chi tiết , times).

Chức năng: Lặp lại một chuỗi tải về với số lần nguyên nhân được cho trước tăng tốc .

Các hàm xử lý văn bản và chuỗi trong Excel

18. Hàm RIGHT khóa chặn .

Cú pháp: RIGHT(text như thế nào , num_chars).

Chức năng: Trả về một hay nhiều ký tự tính từ bên phải kích hoạt của một chuỗi tốt nhất , theo số lượng nơi nào được chỉ định hỗ trợ .

19. Hàm SEARCH quảng cáo .

Cú pháp: SEARCH(find_text hướng dẫn , within_text xóa tài khoản , start_num) dịch vụ .

Chức năng: Tìm vị trí bắt đầu phải làm sao của một chuỗi con (find_text) trong một chuỗi (within_text) giá rẻ , tính theo ký tự đầu tiên mẹo vặt .

20. Hàm SUBSTITUTE chi tiết .

Cú pháp: SUBSTITUTE(text ở đâu uy tín , old_text nơi nào , new_text kiểm tra , instance_num).

Chức năng: Thay thế chuỗi này bằng một chuỗi khác.

21. Hàm T giả mạo .

Cú pháp: T(value).

Chức năng: Trả về một chuỗi quản lý nếu trị tham chiếu là chuỗi bản quyền , ngược lại mẹo vặt , sửa lỗi sẽ trả về chuỗi rỗng nơi nào .

22. Hàm TEXT.

Cú pháp: TEXT(value tất toán , format_text).

Chức năng: Chuyển đổi một số thành dạng văn bản (text) theo định dạng lấy liền được chỉ định full crack .

23. Hàm TRIM.

Cú pháp: TRIM(text).

Chức năng: Xóa tốt nhất tất cả công cụ những khoảng trắng vô ích trong chuỗi văn bản cập nhật , chỉ chừa lại đăng ký vay những khoảng trắng nào dùng làm dấu cách giữa hai chữ tốt nhất .

24. Hàm UPPER download .

Cú pháp: UPPER(text).

Chức năng: Đổi hay nhất tất cả thanh toán các ký tự trong chuỗi thành chữ in hoa quản lý .

25. Hàm VALUE quảng cáo .

Cú pháp: VALUE(text).

Chức năng: Chuyển một chuỗi thành một số lừa đảo .

Hi vọng trực tuyến với bài viết tổng hợp dịch vụ các hàm xử lý văn bản tất toán và chuỗi trên đây giả mạo sẽ giúp ích cho giảm giá các bạn nguyên nhân . Chúc qua mạng các bạn thành công!

4.8/5 (71 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online