Cách cài đặt mật khẩu Win 7 cho máy tính, laptop

Cách cài đặt mật khẩu Win 7 cho máy tính, laptop. Một trong những tính năng bảo mật trên Windows 7 đó chính là đặt mật khẩu cho hệ điều hành. Trong bài viết này, Thủ thuật phần mềm sẽ hướng dẫn các bạn Cách cài đặt mật khẩu Win 7

Windows 7 là một trong tự động những hệ điều hành vô cùng phổ biến ngày nay mới nhất , mật khẩu với hệ điều hành Windows 7 người sử dụng có hay nhất những trải nghiệm hết sưc thân thiện ở đâu tốt và đơn giản lừa đảo . Một trong cài đặt những tính năng bảo mật trên Windows 7 đó chính là đặt mật khẩu cho hệ điều hành tải về . Trong bài viết này hỗ trợ , Thủ thuật phần mềm thanh toán sẽ hướng dẫn mẹo vặt các bạn Cách cài đặt mật khẩu Win 7 cho máy tính nguyên nhân , laptop.

Cách cài đặt mật khẩu Win 7 cho máy tính, laptop

1 kích hoạt . Cách đặt mật khẩu Windows 7

Bước 1: Các bạn mở Menu Start tính năng và chọn Control Panel lừa đảo để mở quảng cáo các cài đặt trên máy tính.

Cách cài đặt mật khẩu Win 7 cho máy tính, laptop

Bước 2: Sau đó quảng cáo các bạn chọn Use Accounts and Family Safety dịch vụ để cài đặt thông tin liên quan đến người sử dụng.

Cách cài đặt mật khẩu Win 7 cho máy tính, laptop

Bước 3: Các bạn tiếp tục chọn Change your Windows password tốt nhất để cài đặt liên quan đến mật khẩu.

Cách cài đặt mật khẩu Win 7 cho máy tính, laptop

Bước 4: Tại đây danh sách , giả mạo các bạn chọn Create a password for your account vô hiệu hóa để cài đặt mật khẩu.

Cách cài đặt mật khẩu Win 7 cho máy tính, laptop

Bước 5: Tại đây thanh toán các bạn sửa lỗi có thể tiến hành đặt mật khẩu cho Windows 7 tại đây.

  • New Password: Mật khẩu mới
  • Comfirm new password: Nhập lại mật khẩu mới
  • Type a  password hint: Gợi ý hiển thị mật khẩu

Sau khi cài đặt các bạn thiết lập xong kinh nghiệm , dữ liệu các bạn chọn Create password nạp tiền để thiết lập mật khẩu.

Cách cài đặt mật khẩu Win 7 cho máy tính, laptop

2 ở đâu tốt . Cách thay đổi mật khẩu Windows 7

Bước 1: Các bạn mở Menu Start sử dụng và chọn Control Panel ở đâu tốt để mở tự động các cài đặt trên máy tính.

Cách cài đặt mật khẩu Win 7 cho máy tính, laptop

Bước 2: Sau đó hỗ trợ các bạn chọn Use Accounts and Family Safety mật khẩu để cài đặt thông tin liên quan đến người sử dụng.

Cách cài đặt mật khẩu Win 7 cho máy tính, laptop

Bước 3: Các bạn tiếp tục chọn Change your Windows password giảm giá để cài đặt liên quan đến mật khẩu.

Cách cài đặt mật khẩu Win 7 cho máy tính, laptop

Bước 4: Tại đây hỗ trợ , đăng ký vay các bạn tiến hành chọn Change your password hỗ trợ để thay đổi mật khẩu.

Cách cài đặt mật khẩu Win 7 cho máy tính, laptop

Bước 5: Tại đây kinh nghiệm các bạn tiến hành thiết lập mật khẩu mới cho máy tính cài đặt của mình.

  • Current password: Mật khẩu cũ
  • New Password: Mật khẩu mới
  • Comfirm new password: Nhập lại mật khẩu mới
  • Type a  password hint: Gợi ý hiển thị mật khẩu

Sau khi lừa đảo các bạn điền nạp tiền các thông tin liên quan đến mật khẩu mới xong nhanh nhất , nơi nào các bạn chọn Change password vô hiệu hóa để thay đổi mật khẩu.

Cách cài đặt mật khẩu Win 7 cho máy tính, laptop

3 tăng tốc . Cách xóa mật khẩ trên Windows 7

Bước 1: Các bạn mở Menu Start ở đâu tốt và chọn Control Panel quảng cáo để mở trên điện thoại các cài đặt trên máy tính.

Cách cài đặt mật khẩu Win 7 cho máy tính, laptop

Bước 2: Sau đó tốt nhất các bạn chọn Use Accounts and Family Safety hướng dẫn để cài đặt thông tin liên quan đến người sử dụng.

Cách cài đặt mật khẩu Win 7 cho máy tính, laptop

Bước 3: Các bạn tiếp tục chọn Change your Windows password full crack để cài đặt liên quan đến mật khẩu.

Cách cài đặt mật khẩu Win 7 cho máy tính, laptop

Bước 4: Sau đó lấy liền các bạn chọn Remove your password.

Cách cài đặt mật khẩu Win 7 cho máy tính, laptop

Bước 5: Cuối cùng cài đặt , địa chỉ các bạn tiến hành nhập lại mật khẩu trên Windows 7 kinh nghiệm của mình hay nhất và nhấn Remove Password mới nhất để xóa.

Cách cài đặt mật khẩu Win 7 cho máy tính, laptop

mật khẩu Như vậy hay nhất , Thủ thuật phần mềm hỗ trợ đã hướng dẫn mật khẩu các bạn toàn tập giá rẻ mọi thứ liên quan đến mật khẩu trên Windows 7 nhanh nhất . Chúc nguyên nhân các bạn thanh công!

4.9/5 (56 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext