Cách gộp ô trong Excel - Hướng dẫn gộp ô trong Excel 2010, 2013, 2016

Cách gộp ô trong Excel - Hướng dẫn gộp ô trong Excel 2010, 2013, 2016. Trong quá trình làm việc với Excel, đôi khi các bạn muốn gộp các ô lại với nhau để ô có kích thước lớn và phù hợp hơn với nội dung hơn. Nhưng các bạn lại chưa biết c

Trong an toàn quá trình làm việc như thế nào với Excel địa chỉ , đôi khi kích hoạt các bạn muốn gộp hay nhất các ô lại tải về với nhau dữ liệu để ô có kích thước lớn tốc độ và phù hợp hơn sử dụng với nội dung hơn vô hiệu hóa . Nhưng kiểm tra các bạn lại chưa biết cách gộp ô trong Excel tối ưu mà không bị mất dữ liệu công cụ . Vậy như thế nào các bạn hãy cùng xem hướng dẫn gộp ô trong Excel 2016 như thế nào mà bài viết chia sẻ ở đâu nhanh dưới đây mẹo vặt , sửa lỗi với Excel 2013 nạp tiền , 2010 tất toán các bạn có thể thực hiện tương tự.

Cách gộp ô trong Excel - Hướng dẫn gộp ô trong Excel 2010, 2013, 2016

Dưới đây là 3 cách gộp ô trong Excel danh sách , chi tiết các bạn mật khẩu có thể gộp tất toán các ô trong Excel chi tiết mà không sợ mất dữ liệu tốc độ , mời sử dụng các bạn cùng theo dõi.

Cách 1: Gộp ô trong Excel sử dụng tính năng Merge & Center

Cách gộp ô này tài khoản sẽ giúp trực tuyến các bạn gộp ô nhanh chóng quảng cáo nếu ô chưa có dữ liệu hay dữ liệu chỉ ở ô đầu tiên trong cập nhật các ô cần gộp như thế nào . Các bạn thực hiện qua mạng như sau:

Bước 1: giá rẻ Trên file Excel tốc độ , tài khoản các bạn chọn lấy liền các ô cần gộp.

Cách gộp ô trong Excel - Hướng dẫn gộp ô trong Excel 2010, 2013, 2016

Bước 2: Tiếp theo nhanh nhất các bạn chọn thẻ Home tự động , trong phần Alignment tính năng các bạn chọn Merge & Center tốt nhất để gộp mẹo vặt các ô địa chỉ đã chọn.

Cách gộp ô trong Excel - Hướng dẫn gộp ô trong Excel 2010, 2013, 2016

ở đâu uy tín Như vậy chia sẻ các ô ứng dụng mà bạn chọn địa chỉ sẽ nạp tiền được gộp lại thành một ô download và dữ liệu trong ô bên trên phía trái tăng tốc sẽ chia sẻ được căn giữa trong ô vừa gộp.

Cách gộp ô trong Excel - Hướng dẫn gộp ô trong Excel 2010, 2013, 2016

phải làm sao Ngoài ra ở đâu tốt các bạn có hai lựa chọn gộp ô khác khi chi tiết các bạn chọn vào biểu tượng tam giác cạnh Merge & Center:

 • cập nhật Nếu chọn Merge Across chi tiết thì ở đâu uy tín các ô bạn hỗ trợ đã chọn mật khẩu sẽ qua mạng được gộp lại theo từng dòng địa chỉ , dữ liệu trong ô đầu tiên dữ liệu của mỗi dòng bạn chọn tốt nhất sẽ quản lý được giữ lại trực tuyến và hiển thị từ vị trí đầu tiên công cụ của ô gộp.

Cách gộp ô trong Excel - Hướng dẫn gộp ô trong Excel 2010, 2013, 2016

 • thanh toán Nếu chọn Merge Cells giá rẻ thì ở đâu nhanh các ô bạn nơi nào đã chọn download được gộp thành một ô danh sách và dữ liệu trong ô đầu tiên phía trên bên trái nguyên nhân được giữ nguyên miễn phí nhưng không tổng hợp được căn giữa như khi tối ưu các bạn chọn Merge & Center.

Cách gộp ô trong Excel - Hướng dẫn gộp ô trong Excel 2010, 2013, 2016

Cách 2: Gộp ô trong Excel sử dụng code VBA

Sử dụng cách này dịch vụ thì full crack các ô xóa tài khoản mà bạn chọn chia sẻ sẽ kích hoạt được gộp nhanh chóng miễn phí lừa đảo nếu dữ liệu kích hoạt của bạn ở tự động tất cả ở đâu tốt các ô full crack mà bạn muốn gộp mật khẩu thì hỗ trợ cũng không bị mất dữ liệu bản quyền . Các bạn thực hiện tính năng như sau:

Bước 1: đăng ký vay Trên file Excel thanh toán , giảm giá các bạn chọn giá rẻ các ô cần gộp sửa lỗi , trực tuyến tiếp theo nguyên nhân các bạn chọn thẻ View -> Macros chi tiết hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + F8 khóa chặn để mở cửa sổ Macro.

Cách gộp ô trong Excel - Hướng dẫn gộp ô trong Excel 2010, 2013, 2016

Bước 2: ở đâu tốt Trên cửa sổ Macro kiểm tra các bạn nhập tên cho Macro trong phần Macro name xóa tài khoản và nhấn chọn Create.

Lưu ý: tên macro phải viết liền không dấu.

Cách gộp ô trong Excel - Hướng dẫn gộp ô trong Excel 2010, 2013, 2016

Bước 3: Xuất hiện cửa sổ Visual Basic for Applications nguyên nhân , full crack các bạn sao chép đoạn code phía dưới vào trong phần Sub ... hướng dẫn . End Sub. Sau đó nhấn biểu tượng Run màu xanh tải về hoặc tốc độ các bạn chọn Run -> Run Sub/UserForm tính năng để chạy Macro gộp ô.

Dim Cll As Range cài đặt , Temp As String
 On Error Resume Next
 If Selection.MergeCells = False Then
  For Each Cll In Selection
   If Cll <> "" Then Temp = Temp + Cll.Text + " "
  Next Cll
  Selection.Merge
  Selection.Value = Left(Temp địa chỉ , Len(Temp) - 1)
 Else
  Selection.UnMerge
 End If
  Selection.HorizontalAlignment = xlCenter
 Selection.VerticalAlignment = xlCenter

Cách gộp ô trong Excel - Hướng dẫn gộp ô trong Excel 2010, 2013, 2016

Xuất hiện thông báo tải về các bạn nhấn chọn OK dữ liệu , nhanh nhất sau đó tốt nhất các bạn tắt Visual Basic ứng dụng , nhanh nhất như vậy khóa chặn các ô bạn chọn phải làm sao đã tải về được gộp.

Cách gộp ô trong Excel - Hướng dẫn gộp ô trong Excel 2010, 2013, 2016

tự động Nếu lấy liền các bạn muốn gộp qua mạng các ô khác trong file Excel nơi nào hiện tại địa chỉ thì nạp tiền các bạn chỉ cần chọn (bôi đen) dữ liệu các ô cần gộp quản lý , full crack sau đó chọn View -> Macros nhanh nhất hoặc tổ hợp Alt + F8.

Cách gộp ô trong Excel - Hướng dẫn gộp ô trong Excel 2010, 2013, 2016

Xuất hiện hộp thoại Macro tốt nhất các bạn nhấp đúp chuột vào tên Macro gộp ô full crack mà bạn vừa tạo ở trên qua web để chạy Macro.

Cách gộp ô trong Excel - Hướng dẫn gộp ô trong Excel 2010, 2013, 2016

qua app Như vậy là tổng hợp các bạn chia sẻ đã gộp full crack được ô.

Cách gộp ô trong Excel - Hướng dẫn gộp ô trong Excel 2010, 2013, 2016

Cách 3: Gộp ô trong Excel sử dụng Hàm Concatenate giả mạo và Merge & Center.

Cách này địa chỉ cũng quảng cáo sẽ giúp ở đâu nhanh các bạn gộp ô trong Excel thanh toán và không mất dữ liệu sử dụng , cập nhật nhưng full crack các bạn cần thực hiện thêm một bước sử dụng hàm Concatenate trực tuyến để gộp dữ liệu trước khi sử dụng Merge & Center tăng tốc để gộp ô trên điện thoại . Các bạn thực hiện đăng ký vay các bước qua app như sau:

Bước 1: Các bạn chọn một ô bất kỳ ở đâu nhanh để nhập hàm CONCATENATE qua app để gộp dữ liệu trong download các ô trên điện thoại lừa đảo các bạn muốn gộp.

Hàm này sử dụng miễn phí khá đơn giản nơi nào , mật khẩu nếu chưa biết an toàn các bạn nạp tiền có thể xem thêm cách sử dụng hàm CONCATENATE tại đây.

Ví dụ: Các bạn muốn gộp lấy liền các ô B7 bản quyền , C7 mới nhất , D7; trong ô E7 tải về các bạn nhập hàm CONCATENATE tốc độ như sau =CONCATENATE(B7;" ";C7;" ";D7)

Cách gộp ô trong Excel - Hướng dẫn gộp ô trong Excel 2010, 2013, 2016

thanh toán Như vậy là tự động các bạn hay nhất đã gộp dữ liệu trong giảm giá các ô B7 ở đâu tốt , C7 cập nhật , D7 cách nhau một dấu cách kích hoạt , thanh toán các bạn tất toán có thể tùy chỉnh hàm CONCATENATE theo ý muốn.

Cách gộp ô trong Excel - Hướng dẫn gộp ô trong Excel 2010, 2013, 2016

Bước 2: Sau khi trên điện thoại đã gộp dữ liệu xong tài khoản , sửa lỗi các bạn sao chép dữ liệu từ ô vừa gộp sang ô đầu tiên trong tất toán các ô cần gộp.

Ví dụ: an toàn các bạn sao chép dữ liệu trong ô chứa hàm CONCATENATE mẹo vặt sau đó chọn ô B7 (ô đầu tiên trong nhanh nhất các ô cần gộp) hỗ trợ các bạn nhấn chuột phải ở đâu nhanh và chọn Value trong Paste Options như thế nào để chỉ dán giá trị dữ liệu mà không dán công thức hàm.

Cách gộp ô trong Excel - Hướng dẫn gộp ô trong Excel 2010, 2013, 2016

tốt nhất Như vậy tất toán tất cả giảm giá các dữ liệu lừa đảo sẽ đăng ký vay được chuyển sang vị trí tốt nhất của ô đầu tiên bên trái tài khoản , chia sẻ tiếp theo địa chỉ các bạn xóa hàm CONCATENATE.

Cách gộp ô trong Excel - Hướng dẫn gộp ô trong Excel 2010, 2013, 2016

Bước 3: Gộp ô.

Sau khi mẹo vặt đã chuyển hết dữ liệu sang ô đầu tiên trong ở đâu nhanh các ô cần gộp dịch vụ , giá rẻ các bạn chọn xóa tài khoản các ô cần gộp mật khẩu và chọn Merge & Center giá rẻ hoặc chọn Merge Across phải làm sao hoặc Merge Cell tùy ý bạn muốn gộp ô.

Cách gộp ô trong Excel - Hướng dẫn gộp ô trong Excel 2010, 2013, 2016

giảm giá Như vậy quảng cáo các bạn cập nhật sẽ gộp tài khoản được ô trong Excel link down mà không mất dữ liệu.

Cách gộp ô trong Excel - Hướng dẫn gộp ô trong Excel 2010, 2013, 2016

tối ưu Trên đây là 3 cách gộp ô trong Excel tính năng , tài khoản các bạn full crack có thể áp dụng kích hoạt để gộp ô trong Excel khi cần trực tuyến . Hi vọng bài viết này download sẽ giúp ích cho tốc độ các bạn bản quyền . Chúc như thế nào các bạn thành công!

4.9/5 (59 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online