Cách sử dụng Group để ẩn, hiện hàng, cột trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Cách sử dụng Group để ẩn, hiện hàng, cột trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019. Trong quá trình làm việc với bảng tính Excel, có một số nội dung bạn không muốn hiển thị ra ngoài bạn có thể dùng tính năng Hide để ẩn nó đi tuy nhiên cách đ

Trong qua mạng quá trình làm việc lấy liền với bảng tính Excel qua mạng , có một số nội dung bạn không muốn hiển thị ra ngoài bạn công cụ có thể dùng tính năng Hide tốt nhất để ẩn nó đi tuy nhiên cách đó dữ liệu rất thủ công mật khẩu và đôi khi mất nhiều thời gian qua web . Ở bài viết này giúp cập nhật các bạn sử dụng Group nơi nào để ẩn ở đâu uy tín , hiện hàng cột trong Excel.

Cách sử dụng Group để ẩn, hiện hàng, cột trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Để ẩn tốc độ , hiện hàng bằng cách sử dụng group thuận tiện hơn sửa lỗi rất nhiều so chia sẻ với việc bạn sử dụng tính năng các tính năng khác như hide.

Sử dụng Group ẩn hay nhất , hiện hàng

Bạn chỉ cần lựa chọn số hàng cần ẩn -> vào thẻ Data -> Outline -> Group -> Group:

Cách sử dụng Group để ẩn, hiện hàng, cột trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Chỉ 1 thao tác nhỏ vậy bạn giả mạo đã tải về có thể sử dụng tính năng Group giả mạo để ẩn hiện hàng lấy liền . ứng dụng Khi thao tác thành công bên trái nạp tiền sẽ xuất hiện mức độ phân cấp 1 tốc độ , 2 đồng thời xuất hiện dấu trừ thể hiện bắt đầu từ hàng chọn tới hàng cuối cùng khóa chặn . Ở biểu tượng dấu trừ là hiển thị tất toán các hàng:

Cách sử dụng Group để ẩn, hiện hàng, cột trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

dịch vụ Nếu muốn ẩn quảng cáo các hàng đi bạn kích chọn dấu trừ -> dấu trừ chuyển thành dấu cộng giá rẻ giảm giá các hàng tải về được ẩn đi:

Cách sử dụng Group để ẩn, hiện hàng, cột trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Sử dụng Group ẩn mới nhất , hiện nạp tiền các cột

Tương tự quản lý để ẩn tải về các cột bằng Group bạn thực hiện thao tác tương tự chỉ thay đổi ở bước 1 thay vì chọn đăng ký vay các hàng bạn lựa chọn xóa tài khoản các cột cần ẩn:

Cách sử dụng Group để ẩn, hiện hàng, cột trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Biểu tượng sau khi ẩn cột thành công tương tự như khi ẩn qua app các hàng:

Cách sử dụng Group để ẩn, hiện hàng, cột trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

- qua app Nếu bạn muốn loại bỏ tính năng Group hàng nơi nào hoặc cột bạn chỉ cần lựa chọn nguyên nhân các hàng lấy liền hoặc cột an toàn đã thực hiện tính năng group miễn phí để ẩn -> vào thẻ Data -> Outline -> UnGroup -> UnGroup:

Cách sử dụng Group để ẩn, hiện hàng, cột trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Tạo quảng cáo các mức độ phân cấp hàng khóa chặn và cột

- Với tính năng Group ở đâu tốt để ẩn cập nhật , hiện hàng bản quyền hoặc cột bạn tải về có thể sử dụng tính năng này tốc độ để phân cấp mức độ hàng trực tuyến và cột giống như mục lục trong Word

- Ví dụ có bảng tính hỗ trợ với mức độ phân cấp quảng cáo như sau:

+ Có hai mục lớn A an toàn và B

+Trong mục A có Hạng 1 kỹ thuật và Hạng 2

+Trong Hạng 1 ở đâu nhanh và hạng 1 có cấp độ 1 lấy liền , 2 như thế nào , ….

+Trong cấp độ 1 hay nhất , 2 địa chỉ có thể có mục a an toàn , b phải làm sao , c tối ưu , d.

Để phân cấp giả mạo các hàng bạn thực hiện tạo group hàng từ trong ra ngoài.

Bước 1:  Tạo phân cấp an toàn các mục a phải làm sao , b trên điện thoại , c lấy liền , d là mục con giá rẻ của mục 1 sửa lỗi , 2 qua web , 3.

Cách sử dụng Group để ẩn, hiện hàng, cột trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Bước 2: Tạo phân cấp mục lớn hơn 1 cấp tức tạo Group cho mục 1 nơi nào , 2 cập nhật , 3…

Cách sử dụng Group để ẩn, hiện hàng, cột trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Bước 3: Tạo Group cho nhóm khóa chặn của hạng 1 vô hiệu hóa và cả hạng 2.

Cách sử dụng Group để ẩn, hiện hàng, cột trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Tương tự bạn tạo Group cho download các cấp độ còn lại.

Kết quả sau khi tạo xong mục giá trị số bên trên tương ứng trên điện thoại các mức độ phân cấp công cụ . kỹ thuật Khi kích chọn giá trị cấp 1 -> Số hàng cấp 1 hiển thị ở đâu nhanh các cấp độ khác hay nhanh nhất các hàng khác cài đặt sẽ bị ẩn đi qua app , chỉ có mục A đăng ký vay , B tải về được hiển thị:

Cách sử dụng Group để ẩn, hiện hàng, cột trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

xóa tài khoản Khi kích chọn cấp độ số 2 lấy liền các mục cấp trước đó lớn hơn nó quản lý và cấp độ 2 tính năng được hiển thị thanh toán , sửa lỗi các cấp độ có giá trị lớn hơn bị ẩn đi:

Cách sử dụng Group để ẩn, hiện hàng, cột trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Tương tự khi kích chọn cấp 3:

Cách sử dụng Group để ẩn, hiện hàng, cột trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Ở mức độ group 4 quản lý các nội dung công cụ được hiển thị chi tiết hơn đến từng mục a qua web , b full crack , c kích hoạt , d:

Cách sử dụng Group để ẩn, hiện hàng, cột trong Excel 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

kích hoạt Như vậy vô hiệu hóa với việc sử dụng tính năng Group ẩn hiện hàng an toàn hoặc cột trong Excel giúp phải làm sao các bạn thao tác nhanh hơn dễ dàng hơn sửa lỗi . Với tính năng Group ẩn hiện hàng cột giúp bạn tạo phân cấp đối tốt nhất với bảng tính có số lượng hàng lớn điều này giúp dữ liệu các bạn có cái nhìn tổng quan tối ưu và khoa học về bảng tính mẹo vặt của mình kỹ thuật . Chúc hay nhất các bạn thành công!

4.9/5 (61 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext