Cách tạo mục lục tự động trong Word 2013

Mỗi một tài liệu đều cần phải có mục lục để người đọc hiểu và nắm bắt nhanh nội dung của cuốn tài liệu dày hàng trăm trang khi mới nhìn sơ qua mục lục. Mình sẽ giới thiệu cách tạo mục lục tự động nhanh nhất trong Word 2013.

Mỗi một tài liệu đều cần phải có mục lục địa chỉ để người đọc hiểu tài khoản và nắm bắt nhanh nội dung mật khẩu của cuốn tài liệu dày hàng trăm trang khi mới nhìn sơ qua mục lục qua app . Vậy mục lục là cần thiết đối tăng tốc với hướng dẫn mọi tài liệu kiểm tra đặc biệt tài liệu có khối lượng lớn qua mạng . Mình giảm giá sẽ giới thiệu cách tạo mục lục tự động nhanh nhất trong Word 2013.

Có 3 bước cơ bản kỹ thuật để tạo mục lục tự động trong Word 2013:

1. Tạo lấy liền các Heading.

2. Tạo mục lục tự động lừa đảo .

3. Cập nhật lại mục lục (Trường hợp tài liệu thay đổi).

Bước 1: Tạo trực tuyến các Heading (đánh dấu kỹ thuật tất cả cài đặt các mục có trong mục lục).

- Chọn đối tượng cần tạo mục lục hỗ trợ . Có 2 mục "I/Mục tiêu" full crack và "II/ Chuẩn bị" cùng cấp nên mình chọn đồng thời.

- Click chọn tab References -> Add Text -> Chọn mức Level.

Cách tạo mục lục tự động trong Word 2013

Tạo full crack các heading con qua app , chú ý heading là mục con trên điện thoại của heading lớn kém heading lớn 1 mức level qua app . Ở đây "1.Kiến thức quảng cáo , 2 trên điện thoại . Kỹ năng vô hiệu hóa , 3 bản quyền . Thái độ" là mục con địa chỉ của "I giảm giá . Mục tiêu (level 2)" nên chọn mức Level 3.

Cách tạo mục lục tự động trong Word 2013

Sau khi tạo xong tải về các heading qua app được kết quả như hình vẽ:

Cách tạo mục lục tự động trong Word 2013

Bước 2: Tạo mục lục tự động.

- Đặt con trỏ chuột tại vị trí cần tạo mục lục (ở đầu nhanh nhất hoặc cuối văn bản) trực tuyến .

- Click tab References -> Table Of Contents hướng dẫn .

Cách tạo mục lục tự động trong Word 2013

Bạn chọn kiểu hiển thị giả mạo của mục lục tính năng . link down Như vậy bạn hướng dẫn đã tạo mục lục thành công công cụ .

Cách tạo mục lục tự động trong Word 2013

Bước 3: Cập nhật lại mục lục.

Trường hợp nội dung văn bản có sự thay đổi ảnh hưởng tới mục lục danh sách sẽ tiến hành cập nhật lại mục lục mới nhất . Tuyệt đối trực tuyến các bạn không nên sửa trực tiếp trong mục lục ở đâu uy tín .

- Chọn tab References ở đâu nhanh sau đó chọn Update Table giảm giá .

- Hộp thoại xuất hiện bạn chọn 1 trong 2 lựa chọn:

+ Update page numbers only: Chỉ update số trang.

+ Update entire table: update toàn bộ nội dung khóa chặn và số trang cập nhật .

Cách tạo mục lục tự động trong Word 2013

Chúc hỗ trợ các bạn thành công !

4.9/5 (54 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext