Hàm AMORDEGRC - Hàm trả về khấu hao cho mỗi kỳ kế toán trong Excel

Excel là công cụ hỗ trợ đắc lực trong lĩnh vực kế toán tài chính. Trong mỗi kỳ kế toán giá trị khấu hao luôn được đề cập. Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết hàm AMORDEGRC, Hàm trả về khấu hao cho mỗi kỳ kế toán.

Excel là công cụ hỗ trợ đắc lực trong lĩnh vực kế toán tài chính như thế nào . Trong mỗi kỳ kế toán giá trị khấu hao luôn hướng dẫn được đề cập qua mạng . Bài viết nơi nào dưới đây hướng dẫn chi tiết hàm AMORDEGRC tính năng , Hàm trả về khấu hao cho mỗi kỳ kế toán.

Mô tả: Hàm thực hiện tính khấu hao tài sản trong mỗi kỳ kế toán full crack , hàm giả mạo được ưa sử dụng trông hệ thống kế toán kiểu Pháp.

Cú pháp: AMORDEGRC(cost trực tuyến , date_purchased nạp tiền , first_period an toàn , salvage qua app , period dịch vụ , rate quảng cáo , basis).

Trong đó:

- cost: Giá trị xóa tài khoản của tài sản khi mua vào đăng ký vay , là tham số bắt buộc link down .

- date_purchased: Ngày mua tài sản tốc độ , là tham số bắt buộc full crack .

- first_period: Ngày cuối cùng quảng cáo của kỳ kế toán thứ nhất kỹ thuật , là tham số bắt buộc kiểm tra .

- salvage: Giá trị thu hồi qua app được mật khẩu của tàu sản ở cuối kỳ hạn sử dụng tài khoản , là tham số bắt buộc.

- period: Số kỳ hạn muốn tính khấu hao công cụ , là tham số bắt buộc.

- rate: Tỉ lệ khấu hao quảng cáo .

- basis: Là cơ sở xác định tính số ngày sửa lỗi , là tham số tùy chọn đăng ký vay nếu bỏ qua giá trị mặc định là 0 khóa chặn . Basis có dịch vụ các giá trị sau:

+ Basis = 0: Số ngày trên tháng là 30 hướng dẫn , số ngày trên năm là 360 theo chuẩn US danh sách .

+ Basis = 1: Số ngày trên tháng bằng số ngày thực tế trên tháng bản quyền , số ngày trong năm là số ngày thực tế trên năm mới nhất .

+ Basis = 2: Số ngày thực tế bản quyền của tháng/ Một năm có 360 ngày quảng cáo .

+ Basis = 3: Số ngày thực tế qua app của tháng/ Một năm có 365 ngày.

+ Basis = 4: Số ngày trên tháng là 30/ Một năm có 360 ngày theo chuẩn châu Âu.

Chú ý:

- Nhập ngày bằng cách sử dụng hàm DATE ( year nơi nào , moth tốc độ , day).

- Hàm thực hiện tính khấu hao tới kỳ cuồi cùng qua mạng của thời hạn dịch vụ hoặc tính khấu hao cho tời khi giá trị tích lũy khấu hao lớn hơn vốn phải làm sao đã bỏ ra trừ đi giá trị còn lại kỹ thuật của tài sản khi hết hạn.

- Giá trị khấu hao đạt 50% trong kỳ trước kỳ cuối cùng nơi nào và tăng 100% trong kỳ cuối cùng.

- tính năng Nếu vòng đời quảng cáo của tài sản từ 0 tới 1 miễn phí , 1 tới 2 an toàn , 2 tới 3 danh sách , 3 tới 4 => hàm báo lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính khấu hao trong kỳ đầu tiên link down của một tài sản có số liệu giảm giá như sau:

Hàm AMORDEGRC - Hàm trả về khấu hao cho mỗi kỳ kế toán trong Excel

Tại ô cần tình nhập công thức: =AMORDEGRC(D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12).

Hàm AMORDEGRC - Hàm trả về khấu hao cho mỗi kỳ kế toán trong Excel

Nhấn Enter tính hướng dẫn được giá trị khấu hao trong kỳ đầu tiên chia sẻ của tài sản trị giá 68 triệu là:

Hàm AMORDEGRC - Hàm trả về khấu hao cho mỗi kỳ kế toán trong Excel

cập nhật Như vậy giá trị khấu hao như thế nào của tài sản trị giá 68 triệu trong kỳ đầu tiên giá trị khấu hao là 10 triệu cài đặt .

giả mạo Trên đây là hướng dẫn sử dụng hàm AMORDEGRC hy vọng giúp ích cho bản quyền các bạn trong công việc.

Chúc tốc độ các bạn thành công!

4.8/5 (55 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext