Hàm AVERAGE - Hàm trả về giá trị trung bình cộng của các đối số trong Excel

Hàm AVERAGE: Hàm trả về giá trị trung bình cộng của các đối số. Cú pháp: AVERAGE(number1, [number2], ...)

Bài viết như thế nào dưới đây giới thiệu tới thanh toán các bạn hàm AVERAGE – 1 trong số download những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê sử dụng rất vô hiệu hóa được ưa dùng trong Excel.

Hàm AVERAGE - Hàm trả về giá trị trung bình cộng của các đối số trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị trung bình cộng chia sẻ của chi tiết các đối số.

Cú pháp: AVERAGE(number1 như thế nào , [number2] dữ liệu , ...)

Trong đó:

- number1 tất toán , number2… dịch vụ các giá trị muốn tính trung bình độ lệch kỹ thuật tuyệt đối danh sách , trong đó number1 là tham số bắt buộc vô hiệu hóa , tài khoản các giá trị number còn lại là tùy ý kích hoạt . Hàm chứa tối đa 255 giá trị number.

Chú ý:

- Hàm AVEDEV bị ảnh hưởng cập nhật bởi đơn vị đo lường hỗ trợ của dữ liệu đầu vào.

- Giá trị ứng dụng của xóa tài khoản các đối số phải là số tốt nhất hoặc tên ở đâu uy tín hoặc tham chiếu có chứa giá trị số.

- chia sẻ Khi gõ trực tiếp link down các giá trị logic link down và trình bày số dạng văn bản trong hàm phải làm sao thì full crack các giá trị này như thế nào sẽ trực tuyến được tính.

- Các giá trị tham số hay mảng là giá trị logic tài khoản , văn bản hay ô trống đều bị bỏ qua.

- Trường hợp muốn tính tính năng các giá trị logic lấy liền và dạng biểu thị số bằng văn bản trong hàm bạn nên sử dụng hàm AVERAGEA.

- Muốn tính trung bình cộng kinh nghiệm của tự động các giá trị có thỏa mãn điều kiện nào đó nên sử dụng hàm AVERAGEIF tính năng hoặc hàm AVERAGRIFS.

Ví dụ:

Tính trung bình cộng chia sẻ của tăng tốc các giá trị trong bảng dữ liệu sau:

Hàm AVERAGE - Hàm trả về giá trị trung bình cộng của các đối số trong Excel

- Tính trung bình cộng thanh toán của đăng ký vay các giá trị number trong bảng dữ liệu tốt nhất . Tại ô cần tính nhập công thức: =AVERAGE(C6:C10)

Hàm AVERAGE - Hàm trả về giá trị trung bình cộng của các đối số trong Excel

- Nhấn Enter -> trung bình cộng hướng dẫn của bản quyền các giá trị number là:

Hàm AVERAGE - Hàm trả về giá trị trung bình cộng của các đối số trong Excel

- Tính trung bình cộng vô hiệu hóa của tăng tốc các giá trị number sử dụng và 25 -> nhập công thức: =AVERAGE(C6:C10,25)

Hàm AVERAGE - Hàm trả về giá trị trung bình cộng của các đối số trong Excel

- Nhấn Enter -> trung bình cộng tài khoản của sử dụng các giá trị number hỗ trợ và 25 là:

Hàm AVERAGE - Hàm trả về giá trị trung bình cộng của các đối số trong Excel

- Trường hợp giá trị number là ô trống trực tuyến hoặc văn bản -> chúng bị bỏ qua.

Hàm AVERAGE - Hàm trả về giá trị trung bình cộng của các đối số trong Excel

địa chỉ Trên đây là hướng dẫn ở đâu uy tín và ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm AVERAGE trong Excel.

Chúc giá rẻ các bạn thành công!

4.8/5 (63 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online