Hàm BETA.DIST - Hàm trả về phân bố Beta trong Excel

Hàm BETA.DIST: Hàm trả về phân bố beta để nghiên cứu sự biến thiên của một số thứ qua mẫu thử. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi. Cú pháp: BETA.DIST(x,alpha,beta,cumulative,[A],[B])

Bài viết tài khoản dưới đây giới thiệu tới giả mạo các bạn hàm Beta.dist – 1 trong số nơi nào những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê lấy liền rất thanh toán được ưa dùng trong Excel.

Hàm BETA.DIST - Hàm trả về phân bố Beta trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phân bố beta kiểm tra để nghiên cứu sự biến thiên tổng hợp của một số thứ qua mẫu thử sửa lỗi . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: BETA.DIST(x,alpha,beta,cumulative,[A],[B])

Trong đó:

- x: Giá trị giữa A nạp tiền và B dùng nạp tiền để định trị hàm tốt nhất , là tham số bắt buộc.

- alpha: Tham biến cập nhật của phân phối ở đâu tốt , là tham số bắt buộc.

- beta: Tham biến đăng ký vay của phân phối giá rẻ , là tham số bắt buộc.

- cumulative: Giá trị logic xác định dạng thức chi tiết của hàm giảm giá , download nếu tích lũy là True -> hàm trả về phân bố tích lũy tối ưu , giá trị False hàm trả về hàm mật độ xác suất.

- A: Cận dưới kinh nghiệm của khoảng x chia sẻ , là tham số tùy chọn.

- B: Cận trên tốt nhất của khoảng x tốt nhất , là tham số tùy chọn.

Chú ý:

- tăng tốc Nếu bất kì tham số nào không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- bản quyền Nếu alpha ≤ 0 tổng hợp hoặc beta ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM! 

- nhanh nhất Nếu x < A đăng ký vay hoặc x > B chi tiết , tài khoản hoặc A = B -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM! 

- nguyên nhân Nếu bỏ qua tham số A mật khẩu B hàm sử dụng phân bố tích lũy qua web để chuẩn hóa tức là A = 0 ở đâu tốt và B =1.

Ví dụ:

Tính giá trị hàm phân bố tích lũy beta hướng dẫn và hàm mật độ xác suất bằng cách sử dụng hàm Beta.dist danh sách với số liệu trong bảng kiểm tra dưới đây:

Hàm BETA.DIST - Hàm trả về phân bố Beta trong Excel

1 chi tiết . Tính giá trị hàm phân bố tích lũy beta ( giá trị xác định hàm bằng True).

- Tại ô cần tính nhập công thức: =BETA.DIST(C6,C7,C8,C9,C11,C12)

Hàm BETA.DIST - Hàm trả về phân bố Beta trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị hàm phân bố tích lũy beta là:

Hàm BETA.DIST - Hàm trả về phân bố Beta trong Excel

2 mật khẩu . Tính giá trị hàm mật độ xác suất beta ( giá trị xác định hàm bằng False).

- Tại ô cần tính nhập công thức: =BETA.DIST(C6,C7,C8,C10,C11,C12)

Hàm BETA.DIST - Hàm trả về phân bố Beta trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị hàm mật độ xác suất beta là:

Hàm BETA.DIST - Hàm trả về phân bố Beta trong Excel

sử dụng Trên đây là hướng dẫn nguyên nhân và ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm BETA.DIST trong Excel.

Chúc lừa đảo các bạn thành công!

4.9/5 (61 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online