Hàm BINOM.DIST - Hàm trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ trong Excel

Hàm BINOM.DIST: Hàm trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010. Cú pháp: BINOM.DIST(number_s,trials,probability_s,cumulative)

Bài viết dữ liệu dưới đây giới thiệu tới khóa chặn các bạn hàm BINOM.DIST – 1 trong số tổng hợp những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê miễn phí rất thanh toán được ưa dùng trong Excel.

Hàm BINOM.DIST - Hàm trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ trong Excel

Mô tả: Hàm trả về xác suất phân bố nhị thức giá rẻ của thuật ngữ danh sách riêng lẻ thanh toán . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: BINOM.DIST(number_s,trials,probability_s,cumulative)

Trong đó:

- number_s: số lần thành công trong phép thử nhanh nhất , là tham số bắt buộc.

- trials: Số phép thử độc lập trực tuyến , là tham số bắt buộc.

- probability_s: Xác suất thành công qua app của mỗi phép thử sử dụng , là tham số bắt buộc.

- cumulative: Giá trị logic xác định dạng thức tài khoản của hàm download nếu là giá trị True -> trả về hàm phân bố lũy tích giả mạo , mật khẩu nếu giá trị False trả về hàm khối xác suất.

Chú ý:

- ở đâu tốt Nếu number_s tính năng trials không phải là số nguyên chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

- qua mạng Nếu number_s tăng tốc trials không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- bản quyền Nếu number_s < 0 mẹo vặt hoặc number_s > trials -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM! 

- dữ liệu Nếu probability_s < 0 tải về hoặc probability_s > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM! 

- Hàm khối xác suất nhị thức là:

[bleft( {x,n,p} ight) = left( {egin{array}{*{20}{c}}
n
x
end{array}} ight){p^N}{left( {1 - p} ight)^{n - N}}]

Trong đó:

(left( {egin{array}{*{20}{c}} n x end{array}} ight)): Là COMBIN(n,x).

- Hàm phân bố nhị thức lũy tích là:

[Bleft( {x,n,p} ight) = sumlimits_{y = 0}^N {bleft( {y,n,p} ight)} ]

Ví dụ:

Tính xác suất địa chỉ của xóa tài khoản các phép thử mật khẩu với số liệu trong bảng dưới đây:

Hàm BINOM.DIST - Hàm trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ trong Excel

- Tính xác suất thành công tải về của 8 trong 12 phép thử danh sách với giá trị là False. Tại ô cần tính nhập công thức: =BINOM.DIST(C6,C7,C8,C10)

Hàm BINOM.DIST - Hàm trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ trong Excel

- Nhấn Enter -> xác suất thành công là:

Hàm BINOM.DIST - Hàm trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ trong Excel

- Tính xác suất thành công tính năng của 8 trong 12 phép thử nơi nào với giá trị là True. Tại ô cần tính nhập công thức: =BINOM.DIST(C6,C7,C8,C9)

Hàm BINOM.DIST - Hàm trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ trong Excel

- Nhấn Enter -> xác suất thành công là:

Hàm BINOM.DIST - Hàm trả về xác suất phân bố nhị thức của thuật ngữ riêng lẻ trong Excel

ở đâu nhanh Như vậy qua web với giá trị xác định hàm khác nhau -> hàm trả về kết quả không giống nhau.

link down Trên đây là hướng dẫn tối ưu và ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm BINOM.DIST trong Excel.

Chúc danh sách các bạn thành công!

4.8/5 (58 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext