Hàm CHISQ.DIST.RT - Hàm trả về xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương trong Excel

Hàm CHISQ.DIST.RT: Hàm trả về xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010. Cú pháp: CHISQ.DIST.RT(x,deg_freedom)

Bài viết trực tuyến dưới đây giới thiệu tới tốt nhất các bạn hàm CHISQ.DIST.RT – 1 trong số ở đâu tốt những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê ở đâu tốt rất ở đâu tốt được ưa dùng trong Excel.

Hàm CHISQ.DIST.RT - Hàm trả về xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương trong Excel

Mô tả: Hàm trả về xác suất đầu bên phải chia sẻ của phân bố khi bình phương download . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: CHISQ.DIST.RT(x,deg_freedom)

Trong đó:

- x: Giá trị muốn đánh giá phân phối.

- deg_freedom: Số bậc tự do.

Chú ý:

- tổng hợp Nếu bất kì giá trị nào nơi nào của ở đâu uy tín các tham số không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- giảm giá Nếu deg_freedom không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

- danh sách Nếu deg_freedom < 1 dữ liệu hoặc deg_freedom > 10^10 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính xác suất đầu bên phải khi bình phương mẹo vặt của phân bố theo số liệu trong bảng lấy liền dưới đây:

Hàm CHISQ.DIST.RT - Hàm trả về xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =CHISQ.DIST.RT(C6,C7)

Hàm CHISQ.DIST.RT - Hàm trả về xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương trong Excel

- Nhấn Enter -> xác suất đầu bên phải dữ liệu của phân bố khi bình phương là:

Hàm CHISQ.DIST.RT - Hàm trả về xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương trong Excel

- Trường hợp 1 trong chi tiết các giá trị đăng ký vay của tham số không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm CHISQ.DIST.RT - Hàm trả về xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương trong Excel

- Trường hợp số bậc tự do nhỏ hơn 1 ứng dụng hoặc lớn hơn 10^10 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm CHISQ.DIST.RT - Hàm trả về xác suất đầu bên phải của phân bố khi bình phương trong Excel

hỗ trợ Trên đây là hướng dẫn tất toán và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CHISQ.DIST.RT trong Excel.

Chúc kinh nghiệm các bạn thành công!

4.8/5 (73 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online