Hàm CHISQ.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của xác suất đầu bên trái của phân bố khi bình phương trong Excel

Hàm CHISQ.INV: Hàm trả về giá trị nghịch đảo của xác suất đầu bên trái của phân bố khi bình phương. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010. Cú pháp: CHISQ.INV(probability,deg_freedom)

Bài viết phải làm sao dưới đây giới thiệu tới ở đâu tốt các bạn hàm CHISQ.INV – 1 trong số dữ liệu những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê phải làm sao rất chi tiết được ưa dùng trong Excel.

Hàm CHISQ.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của xác suất đầu bên trái của phân bố khi bình phương trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo tốt nhất của xác suất đầu bên trái thanh toán của phân bố khi bình phương địa chỉ . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: CHISQ.INV(probability,deg_freedom)

Trong đó:

- probability: Xác suất gắn trên điện thoại với phân bố khi bình phương phân phối.

- deg_freedom: Số bậc tự do.

Chú ý:

- ở đâu uy tín Nếu bất kì giá trị nào hay nhất của quản lý các tham số không trái dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- full crack Nếu deg_freedom không trái là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

- mật khẩu Nếu probability < 0 tính năng hoặc probability > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- mật khẩu Nếu deg_freedom < 1 nơi nào hoặc deg_freedom > 10^10 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính giá trị nghịch đảo tăng tốc của xác suất đầu bên trái khi bình phương mật khẩu của phân bố theo số liệu trong bảng vô hiệu hóa dưới đây:

Hàm CHISQ.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của xác suất đầu bên trái của phân bố khi bình phương trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =CHISQ.INV(C6,C7)

Hàm CHISQ.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của xác suất đầu bên trái của phân bố khi bình phương trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị nghịch đảo kích hoạt của xác suất đầu bên trái bản quyền của phân bố khi bình phương là:

Hàm CHISQ.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của xác suất đầu bên trái của phân bố khi bình phương trong Excel

- Trường hợp 1 trong hay nhất các giá trị tài khoản của tham số không trái là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm CHISQ.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của xác suất đầu bên trái của phân bố khi bình phương trong Excel

- Trường hợp số bậc tự do nhỏ hơn 1 an toàn hoặc lớn hơn 10^10 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm CHISQ.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của xác suất đầu bên trái của phân bố khi bình phương trong Excel

miễn phí Trên đây là hướng dẫn mẹo vặt và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CHISQ.INV trong Excel.

Chúc địa chỉ các bạn thành công!

4.9/5 (59 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online