Hàm CHISQ.TEST - Hàm trả về kiểm định tính độc lập trong Excel

Hàm CHISQ.TEST: Hàm trả về kiểm định tính độc lập. Hàm trả về giá trị từ phân bố (({chi ^2})) khi bình phương cho việc thống kê và bậc tự do phù hợp. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010. Cú pháp: CHISQ.TEST(actual_range,expected_range

Bài viết quảng cáo dưới đây giới thiệu tới ở đâu uy tín các bạn hàm CHISQ.TEST – 1 trong số giảm giá những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê giá rẻ rất hỗ trợ được ưa dùng trong Excel.

Hàm CHISQ.TEST - Hàm trả về kiểm định tính độc lập trong Excel

Mô tả: Hàm trả về kiểm định tính độc lập tăng tốc . Hàm trả về giá trị từ phân bố (({chi ^2})) khi bình phương cho việc thống kê lừa đảo và bậc tự do phù hợp kinh nghiệm . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: CHISQ.TEST(actual_range,expected_range)

Trong đó:

- actual_range: Phạm vi dữ liệu chứa tổng hợp các quan sát giảm giá để kiểm thử qua mạng với giá trị dự kiến.

- expected_range: Phạm vi dữ liệu chứa tỷ lệ kiểm tra của phép nhân tổng hàng tài khoản và tổng cột nơi nào với tổng cộng.

Chú ý:

- tốc độ Nếu actual_range khóa chặn , expected_range có số điểm dữ liệu khác nhau -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

- Kiểm thử ({chi ^2}) tính toán số liệu thống kê ({chi ^2}) sử dụng công thức:

[{chi ^2} = sumlimits_{i = 1}^r {sumlimits_{j = 1}^c {frac{{{{left( {{A_{{ m{ij}}}} - {E_{{ m{ij}}}}} ight)}^2}}}{{{E_{{ m{ij}}}}}}} } ]

Trong đó:

+ ({{A_{{ m{ij}}}}}): Là tần suất thực tế trong hàng thứ i hay nhất , cột thứ j

+ ({{E_{{ m{ij}}}}}): Là tần suất dự kiến trong hàng thứ i ở đâu nhanh , cột thứ j

+ r: Là số hàng

+ c: Là số cột

- Giá trị dưới lừa đảo của ({chi ^2}) là tính độc lập chi tiết . ({chi ^2}) luôn dương công cụ hoặc bằng 0 tài khoản và chỉ bằng 0 khi ứng dụng và chỉ khi ({{A_{{ m{ij}}}}}) = ({{E_{{ m{ij}}}}}) giả mạo với xóa tài khoản mọi i,j.

- Sử dụng hàm CHISQ.TEST thích hợp nhất khi thanh toán các ({{E_{{ m{ij}}}}}) không như thế nào quá nhỏ

Ví dụ:

Tính thống kê ({chi ^2}) cho kiểm định tính độc lập theo số liệu trong bảng ở đâu uy tín dưới đây:

Hàm CHISQ.TEST - Hàm trả về kiểm định tính độc lập trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =CHISQ.TEST(C7:D9,E7:F9)

Hàm CHISQ.TEST - Hàm trả về kiểm định tính độc lập trong Excel

- Nhấn Enter -> thống kê ({chi ^2}) cho kiểm định tính độc lập là:

Hàm CHISQ.TEST - Hàm trả về kiểm định tính độc lập trong Excel

nguyên nhân Trên đây là hướng dẫn ở đâu nhanh và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CHISQ.TEST trong Excel.

Chúc lấy liền các bạn thành công!

4.8/5 (69 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online