Hàm CONFIDENCE.NORM - Hàm trả về khoảng tin cậy của tổng thể bằng cách cách dùng phân bố chuẩn hóa trong Excel

Hàm CONFIDENCE.NORM: Hàm trả về khoảng tin cậy của tổng thể bằng cách dùng phân bố chuẩn hóa. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi. Cú pháp: CONFIDENCE.NORM(alpha,standard_dev,size)

Bài viết tài khoản dưới đây giới thiệu tới xóa tài khoản các bạn hàm CONFIDENCE.NORM – 1 trong số nguyên nhân những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê full crack rất tốt nhất được ưa dùng trong Excel.

Hàm CONFIDENCE.NORM - Hàm trả về khoảng tin cậy của tổng thể bằng cách cách dùng phân bố chuẩn hóa trong Excel

Mô tả: Hàm trả về khoảng tin cậy công cụ của tổng thể bằng cách dùng phân bố chuẩn hóa cài đặt . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010 trở đi.

Cú pháp: CONFIDENCE.NORM(alpha,standard_dev,size)

Trong đó:

- alpha: Mức quan trọng khóa chặn để tính mức tin cậy trên điện thoại , ở đâu nhanh với mức tin cậy = 100*(1-alpha) sử dụng , là tham số bắt buộc.

- standard_dev: Độ lệch chuẩn tổng thể cho phạm vi dữ liệu tốt nhất , khóa chặn tài khoản được coi là giả mạo đã tốc độ được xác định phải làm sao , là tham số bắt buộc.

- size: Cỡ mẫu cài đặt , là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- vô hiệu hóa Nếu bất kì giá trị nào tải về của tài khoản các tham số không trái dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- trực tuyến Nếu alpha ≤ 0 ở đâu uy tín hoặc alpha  ≥ 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- tăng tốc Nếu standard_dev ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- cập nhật Nếu size không phải là số nguyên -> nó bị cắt cụt thành số nguyên.

- download Nếu size ≤ 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- an toàn Nếu deg_freedom < 1 giảm giá hoặc deg_freedom > 10^10 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Giả định alpha =0.5 -> khoảng tin cậy là:

[overline chi pm 1.96left( {frac{sigma }{{sqrt n }}} ight)]

Ví dụ:

Tính khoảng tin cậy trung bình tổng thể địa chỉ với số liệu trong bảng địa chỉ dưới đây:

Hàm CONFIDENCE.NORM - Hàm trả về khoảng tin cậy của tổng thể bằng cách cách dùng phân bố chuẩn hóa trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =CONFIDENCE.NORM(D6,D7,D8)

Hàm CONFIDENCE.NORM - Hàm trả về khoảng tin cậy của tổng thể bằng cách cách dùng phân bố chuẩn hóa trong Excel

- Nhấn Enter -> khoảng tin cậy trung bình full crack của tổng thể là:

Hàm CONFIDENCE.NORM - Hàm trả về khoảng tin cậy của tổng thể bằng cách cách dùng phân bố chuẩn hóa trong Excel

- Trường hợp alpha ≤ 0 tốc độ hoặc alpha  ≥ 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm CONFIDENCE.NORM - Hàm trả về khoảng tin cậy của tổng thể bằng cách cách dùng phân bố chuẩn hóa trong Excel

- Trường hợp size ≤ 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm CONFIDENCE.NORM - Hàm trả về khoảng tin cậy của tổng thể bằng cách cách dùng phân bố chuẩn hóa trong Excel

tự động Trên đây là hướng dẫn tổng hợp và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CONFIDENCE.NORM trong Excel.

Chúc hay nhất các bạn thành công!

4.9/5 (57 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online