Hàm CORREL - Hàm trả về hệ số tương quan giữa 2 tập dữ liệu trong Excel

Hàm CORREL: Hàm trả về hệ số tương quan giữa 2 tập dữ liệu. Hệ số tương quan dùng để xác định mối quan hệ giữa 2 thuộc tính. Cú pháp: CORREL(array1, array2)

Bài viết tối ưu dưới đây giới thiệu tới quảng cáo các bạn hàm CORREL - 1 trong số giả mạo những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê an toàn rất khóa chặn được ưa dùng trong Excel.

Hàm CORREL - Hàm trả về hệ số tương quan giữa 2 tập dữ liệu trong Excel

Mô tả: Hàm trả về hệ số tương quan giữa 2 tập dữ liệu nạp tiền . Hệ số tương quan dùng qua app để xác định mối quan hệ giữa 2 thuộc tính.

Cú pháp: CORREL(array1 nhanh nhất , array2)

Trong đó:

- array1: Phạm vi ô chứa kích hoạt các giá trị qua app của tập dữ liệu thứ 1.

- array2: Phạm vi ô chứa công cụ các giá trị trực tuyến của tập dữ liệu thứ 2.

Chú ý:

- sửa lỗi Nếu ô dữ liệu nhanh nhất hoặc tham chiếu có chứa giá trị logic ở đâu nhanh , văn bản tốt nhất hoặc ô trống -> chúng bị bỏ qua.

- quảng cáo Nếu array1 ở đâu nhanh array2 có số điểm dữ liệu khác nhau -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.

- download Nếu array1 full crack array2 trống cài đặt hoặc độ lệch chuẩn sửa lỗi của mẹo vặt các giá trị tài khoản của 2 tập dữ liệu bằng 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0!

- Phương trình hàm sử dụng là:

[C{ m{or}}relleft( {X,Y} ight) = frac{{sum {(x - overline x )left( {y - overline y } ight)} }}{{sqrt {sum {{{(x - overline x )}^2}sum {{{(y - overline y )}^2}} } } }}]

Trong đó:

({overline x }) địa chỉ và ({overline y }): Là giá trị trung bình mẫu AVERAGE(array1) link down AVERAGE(array2).

Ví dụ:

Tính hệ số tương quan giữa 2 tập dữ liệu trong bảng giả mạo dưới đây:

Hàm CORREL - Hàm trả về hệ số tương quan giữa 2 tập dữ liệu trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =CORREL(C6:C10,D6:D10)

Hàm CORREL - Hàm trả về hệ số tương quan giữa 2 tập dữ liệu trong Excel

- Nhấn Enter -> hệ số tương quan giữa 2 tập dữ liệu là:

Hàm CORREL - Hàm trả về hệ số tương quan giữa 2 tập dữ liệu trong Excel

- Trường hợp 1 trong 2 tập dữ liệu chứa giá trị trống -> hàm trả về giá trị lỗi #DIV/0!

Hàm CORREL - Hàm trả về hệ số tương quan giữa 2 tập dữ liệu trong Excel

- Trường hợp size = 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

địa chỉ Trên đây là hướng dẫn link down và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CORREL trong Excel.

Chúc nhanh nhất các bạn thành công!

 

4.8/5 (55 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online