Hàm COUNTBLANK - Đếm số các ô trống (rỗng) trong một vùng hay một mảng được chọn trong Excel

Hàm COUNTBLANK() giúp đếm số các ô trống (rỗng) trong một vùng hay một mảng được chọn trong Excel.

Bài viết trước tài khoản đã giới thiệu tới giảm giá các bạn hàm COUNT() – hàm đếm tối ưu các ô chứa số trong danh sách miễn phí các đối số vô hiệu hóa . Trong bài viết này sử dụng sẽ giới thiệu thêm một hàm đếm – hàm COUNTBLANK() như thế nào . Hàm này cài đặt sẽ giúp tài khoản các bạn đếm kinh nghiệm các ô trống trong phạm vi ô mẹo vặt được chọn.

Hàm COUNTBLANK - Đếm số các ô trống (rỗng) trong một vùng hay một mảng được chọn trong Excel

Mô tả

Hàm COUNTBLANK() giúp đếm số qua mạng các ô trống (rỗng) trong một vùng hay một mảng tài khoản được chọn trong Excel thanh toán .

Cú pháp

=COUNTBLANK(range)

Trong đó:

-range: là tham số duy nhất full crack và bắt buộc kiểm tra của hàm danh sách , range chính là dãy nhanh nhất các ô hướng dẫn , một vùng cần đếm số ô trống (rỗng) nạp tiền .

Ghi chú

- Các ô có chứa công thức trả về kết quả là văn bản trống (rỗng) hàm lấy liền sẽ đếm như dữ liệu các ô trống bình thường.

- Các ô có giá trị = 0 full crack sẽ không tự động được đếm.

Ví dụ

Đếm số học sinh chưa có điểm (số ô trống) trong ví dụ sau:

Hàm COUNTBLANK - Đếm số các ô trống (rỗng) trong một vùng hay một mảng được chọn trong Excel

Trong bảng dữ liệu có ô E3 có hàm trả về giá trị rỗng tối ưu .

Áp dụng công thức COUNTBLANK(): =COUNTBLANK(E6:E13)

Và kết quả là 3 vì ô E3 là công thức kinh nghiệm nhưng có kết quả trả về là rỗng.

Hàm COUNTBLANK - Đếm số các ô trống (rỗng) trong một vùng hay một mảng được chọn trong Excel

Bài viết trên sửa lỗi đã mô tả cú pháp mật khẩu và cách sử dụng hàm COUNTBLANK() chia sẻ . Hi vọng như thế nào với ví dụ đơn giản trên nạp tiền các bạn ở đâu tốt sẽ hiểu tối ưu được cách sử dụng hàm COUNTBLANK() trong Excel kiểm tra . Chúc miễn phí các bạn thành công!

4.8/5 (81 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online