Hàm COUPPCD - Hàm trả về ngày phiếu lãi trước đó trước ngày kết toán trong Excel

Ở bài viết trước đã giới thiệu tới các bạn hàm trả về ngày phiếu lãi kế tiếp sau ngày kết toán. Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn Hàm COUPPCD - Hàm trả về ngày phiếu lãi trước đó trước ngày kết toán.

Ở bài viết trước qua mạng đã giới thiệu tới lừa đảo các bạn hàm trả về ngày phiếu lãi kế tiếp sau ngày kết toán tất toán . Bài viết tổng hợp dưới đây giới thiệu tới nhanh nhất các bạn Hàm COUPPCD - Hàm trả về ngày phiếu lãi trước đó trước ngày kết toán.

Mô tả: Hàm trả về ngày phiếu lãi trước đó trước ngày kết toán bản quyền của chứng khoán.

Cú pháp: COUPPCD(settlement tính năng , maturity ở đâu nhanh , frequency lừa đảo , [basis]).

Trong đó:

- settlement: Là ngày thanh toán chứng khoán (Chính là ngày chứng khoán nạp tiền được bán cho người mua an toàn , chỉ sau ngày phát hành) download , là tham số bắt buộc.

- maturity: Ngày hết hạn hay đáo hạn sử dụng của chứng khoán tăng tốc , là tham số bắt buộc.

- frequency: Số lần thanh toán phiếu lãi theo năm lừa đảo , là tham số bắt buộc download . Có cài đặt các giá trị:

+ frequency = 1 => thanh toán hàng năm.

+ frequency = 2 => thanh toán qua mạng với tần suất nửa năm.

+ frequency = 4 => thanh toán theo quý.

- basis: Cơ sở xác định hỗ trợ để tính số ngày dịch vụ , là tham số tùy ý tài khoản . Có ứng dụng các giá trị sau:

+ Basis = 0 mới nhất hoặc bỏ qua: tính số ngày theo chuẩn US số ngày trong tháng/ số ngày trong năm là 30/360.

+ Basis = 1: số ngày trong tháng/ số ngày trong năm là số ngày thực tế trong tháng/ số ngày thực tế trong năm.

+ Basis = 2: số ngày trong tháng/ số ngày trong năm là số ngày thực tế trong tháng/360.

+ Basis = 3: số ngày trong tháng/ số ngày trong năm là số ngày thực tế trong tháng/365.

+ Basis = 4: Dựa theo chuẩn châu Âu European số ngày trong tháng/ số ngày trong năm là 30/360.

Chú ý:

- chi tiết Nếu tăng tốc các tham số có giá trị là số thập phân = miễn phí . Hàm lấy giá trị trực tuyến các tham số là số nguyên.

- tốt nhất Nếu settlement >= maturity => hàm trả về giá trị lỗi #NUM!.

- sửa lỗi Nếu basis nằm ngoài tài khoản các giá trị 0 ở đâu uy tín , 1 tổng hợp , 2 sửa lỗi , 3 hỗ trợ , 4 => hàm báo lỗi #NUM!.

- qua mạng Nếu frequency nằm ngoài giá trị 1 tự động , 2 tối ưu , 4 => hàm trả về lỗi #NUM!.

Ví dụ:

Tính ngày phiếu lãi qua web của chứng khoán trước đó vô hiệu hóa , trước ngày kết toán chứng khoán ứng dụng với tham số sau:

Hàm COUPPCD - Hàm trả về ngày phiếu lãi trước đó trước ngày kết toán trong Excel

Tại ô cần tính nhập công thức sau: =COUPPCD(D6,D7,D8,D9).

Hàm COUPPCD - Hàm trả về ngày phiếu lãi trước đó trước ngày kết toán trong Excel

Kết quả sau khi tính:

Hàm COUPPCD - Hàm trả về ngày phiếu lãi trước đó trước ngày kết toán trong Excel

qua mạng Như vậy nơi nào đã tính thanh toán được ngày phiếu lãi quảng cáo của chứng khoán trước đó trước ngày kết toán kinh nghiệm .

Chúc cài đặt các bạn thành công!

4.9/5 (64 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online