Hàm CUMIPMT - Hàm tính tiền lãi cộng dồn trong Excel

Bài viết dưới đây Hướng dẫn sử dụng hàm CUMIPMT tính tiền lãi cộng dồn. Nó giúp các bạn định hướng phương án trả lãi suất vay vốn thấp nhất.

kiểm tra Khi bạn đầu tư vào một lĩnh vực nào đó bạn luôn hy vọng có trên điện thoại được khoản lời lớn nhất sửa lỗi có thể vô hiệu hóa . Bạn muốn tính toán khoản lãi phải trả khi vay vốn là bao nhiêu trong trường hợp cộng dồn lại con số thế nào công cụ . So miễn phí với thu nhập trực tuyến thì ra sao? nguyên nhân . Bài viết kinh nghiệm dưới đây Hướng dẫn sử dụng hàm CUMIPMT tính tiền lãi cộng dồn nạp tiền . Nó giúp tự động các bạn định hướng phương án trả lãi suất vay vốn thấp nhất.

Giới thiệu hàm CUMIPMT

Mô tả: Hàm giúp tính toán lãi cộng dồn phải trả từ đầu kỳ tới cuối kỳ khóa chặn của 1 khoản vay đầu tư nào đó.

Cú pháp: CUMIPMT(rate tự động , nper phải làm sao , pv kinh nghiệm , start_period kiểm tra , end_period tốc độ , type) dữ liệu .

Trong đó:

- rate: Lãi suất phải thanh toán kỹ thuật , là tham số bắt buộc.

- nper: Số kỳ phải thanh toán trong suốt thời gian vay danh sách , là tham số bắt buộc.

- pv: Giá trị tốt nhất hiện tại công cụ của khoản vay danh sách , là tham số bắt buộc.

- start_period: Kỳ đầu tiên trả lãi miễn phí của khoản vay sử dụng , là tham số bắt buộc.

- end_period: Kỳ cuối cùng trả lãi trên điện thoại của khoản vay mới nhất , là tham số bắt buộc.

- type: Cơ sở xác định thời điểm thanh toán miễn phí , là tham số bắt buộc ở đâu uy tín . Có 2 giá trị vô hiệu hóa , type =0 => thanh toán cuối kỳ an toàn , type =1 => thanh toán đầu kỳ.

Ví dụ: Cho bảng số liệu sau:

Hàm CUMIPMT - Hàm tính tiền lãi cộng dồn trong Excel

Tính:

- Tiền lãi phải trả trong tháng thứ nhất quảng cáo .

- Tiền lãi phải trả từ tháng thứ 2 đến tháng 15 khóa chặn .

1 cập nhật . Tiền lãi phải trả trong tháng thứ nhất

Tại ô cần tính nhập công thức: =CUMIPMT(D5/12,D6*12,D7,1,1,0).

Hàm CUMIPMT - Hàm tính tiền lãi cộng dồn trong Excel

Kết quả:

Hàm CUMIPMT - Hàm tính tiền lãi cộng dồn trong Excel

2 kiểm tra . Tiền lãi phải trả từ tháng thứ 2 đến tháng 15

Tại ô cần tính nhập công thức: =CUMIPMT(D5/12,D6*12,D7,2,15,0).

Hàm CUMIPMT - Hàm tính tiền lãi cộng dồn trong Excel

Kết quả:

Hàm CUMIPMT - Hàm tính tiền lãi cộng dồn trong Excel

Từ tháng 2 đến tháng 11 tổng 14 tháng link down nếu trả lãi theo tháng => tổng phải trả= 14* 65= 910$ lừa đảo mà theo tính lãi cộng dồn từ tháng 2 tới tháng 14 phải trả 892.89$ tăng tốc . cài đặt Như vậy trả lãi cộng dồn nhiều tháng giúp bạn tiết kiệm 1 khoản tiền công cụ .

kiểm tra Trên đây là ví dụ nhanh nhất và cách sử dụng hàm CUMIPMT giúp link down các bạn tính toán số tiền lãi phải trả khi vay vốn đầu tư mẹo vặt .

Chúc nguyên nhân các bạn thành công!

4.9/5 (65 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online