Hàm DATE - Hàm ngày tháng trong Excel

Hàm DATE() trả về kết quả là ngày tháng năm được định dạng tương ứng với ngày tháng năm được nhập vào dựa trên chỉ tiêu ngày tháng năm.

Từ dịch vụ những con số ở lấy liền các ô khác nhau kinh nghiệm , hay ở đâu uy tín được trả về từ vô hiệu hóa các hàm MONTH() tốt nhất , DAY() ở đâu nhanh , YEAR() mật khẩu chia sẻ các bạn muốn đưa ra ngày tháng năm nạp tiền được định dạng theo chuẩn tương ứng tính năng với miễn phí các số bạn nhập vào trực tuyến . Hàm DATE() công cụ sẽ giúp mới nhất các bạn thực hiện điều đó.

Hàm DATE - Hàm ngày tháng trong Excel

Bài viết tốt nhất dưới đây mô tả cú pháp lấy liền và cách sử dụng hàm DATE() trong Excel nguyên nhân .

Mô tả

Hàm DATE() trả về kết quả là ngày tháng năm nhanh nhất được định dạng tương ứng ở đâu uy tín với ngày tháng năm miễn phí được nhập vào dựa trên chỉ tiêu ngày tháng năm địa chỉ .

Cú pháp

=DATE(year,month,day)

Trong đó:

-year: là số chỉ số năm link down , nó tốc độ có thể qua app bao gồm từ 1 đến 4 chữ số (0~9999) trực tuyến , tùy theo hệ thống ngày tháng như thế nào mà máy tính đang sử dụng quản lý . Trong hệ điều hành Windows ở đâu uy tín thì mặc định Microsoft Excel dùng hệ thống ngày tháng 1900 tăng tốc .

+ mật khẩu Nếu year lớn hơn 0 qua app và nhỏ hơn giả mạo hoặc bằng 1899 chi tiết thì Excel qua web sẽ tự động cộng thêm 1900 vào ứng dụng để tính cập nhật .

+ hướng dẫn Nếu year từ 1900 đến 9999 sửa lỗi thì Excel cài đặt sẽ dùng số đó làm năm cần tính.

+ quản lý Nếu year nhỏ hơn 0 tốt nhất hoặc lớn hơn dữ liệu hoặc bằng 10000 lừa đảo thì Excel ở đâu uy tín sẽ báo lỗi #NUM! tính năng .

-month: là số đại diện cho tháng trong năm từ tháng 1 đến tháng 12 tối ưu , nó tốt nhất có thể là số nguyên âm tốc độ hoặc số nguyên dương kỹ thuật .

+ nhanh nhất Nếu month lớn hơn 12 tự động thì Excel cập nhật sẽ tự quy đổi thành 12 bằng một năm như thế nào và tăng số năm lên.

+ tài khoản Nếu month nhỏ hơn 1 nguyên nhân thì Excel lấy liền sẽ tự quy đổi -12 bằng 1 năm tất toán và giảm số năm đi.

- day: là số đại diện cho ngày từ ngày 1 đến ngày 31 qua mạng có thể là số nguyên dương tốt nhất hoặc số nguyên âm khóa chặn .

+ tính năng Nếu day lớn hơn số ngày tải về của tháng sử dụng thì Excel an toàn sẽ quy đổi thành số ngày nhiều nhất trực tuyến của tháng cho phù hợp địa chỉ và tăng số tháng lên hay nhất , mới nhất nếu số tháng lớn hơn 12 tháng kỹ thuật thì số năm đăng ký vay cũng miễn phí được tăng lên vô hiệu hóa .

Tất cả nguyên nhân các đối số đều bắt buộc như thế nào , ở đâu tốt các đối số tốc độ có thể là số cụ thể hỗ trợ hoặc nhanh nhất cũng ở đâu uy tín có thể là hay nhất những công thức chia sẻ .

Ví dụ

Hàm DATE - Hàm ngày tháng trong Excel

Với cú pháp ngắn gọn mật khẩu và cách sử dụng đơn giản quản lý các bạn đăng ký vay sẽ dễ dàng ghi nhớ nạp tiền và sử dụng hàm DATE() trong Excel trực tuyến . miễn phí Ngoài ra chia sẻ các bạn cần nhớ khi nhập hàm qua web các đối số phải sửa lỗi được nhập theo đúng thứ tự là năm dịch vụ , tháng kỹ thuật , ngày (year tất toán , month tăng tốc , day) giá rẻ . Chúc sửa lỗi các bạn thành công!

4.8/5 (62 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext