Hàm DATEDIF() (tính tổng số năm, tổng số tháng hay tổng số ngày từ hai khoảng thời gian cho trước) trong Excel

Hàm DATEDIF() giúp các bạn tính tổng số năm, tổng số tháng hay tổng số ngày từ hai khoảng thời gian cho trước.

Xử lý dữ liệu , tính toán dữ liệu vô hiệu hóa với nhanh nhất các dữ liệu là thời gian (kiểu date) ở đâu uy tín rất khó khăn vì trực tuyến các bạn không thể sử dụng giảm giá các phép toán bình thường nguyên nhân được sử dụng . Nhưng hàm DATEDIF() ứng dụng sẽ giúp quảng cáo các bạn thực hiện điều này tối ưu , hàm mẹo vặt sẽ giúp kiểm tra các bạn tính toán mới nhất các dữ liệu có kiểu định dạng là thời gian trong Excel.

Hàm DATEDIF() (tính tổng số năm, tổng số tháng hay tổng số ngày từ hai khoảng thời gian cho trước) trong Excel

Bài viết mô tả cú pháp lừa đảo và cách sử dụng hàm DATEDIF() trong Excel.

Mô tả

Hàm DATEDIF() giúp hướng dẫn các bạn tính tổng số năm phải làm sao , tổng số tháng hay tổng số ngày từ hai khoảng thời gian cho trước.

Các bạn quản lý có thể sử dụng hàm này từ Excel 2003 link down trở lên an toàn các phiên bản mới thanh toán , hàm DATEDIF() không có trong danh sách sử dụng các hàm tổng hợp của Excel nên khi nhập =DATEDIF cập nhật thì hàm kiểm tra cũng không tốc độ được hiển thị trong danh sách hàm nhanh nhất của Excel.

Cú pháp

=DATEDIF(start_day,end_day,unit)

Trong đó:

- start_day: ngày bắt đầu cần tính toán.

- end_day: ngày kết thúc quảng cáo , end_day cần lớn hơn start_day.

- unit: loại kết quả trả về khóa chặn của việc tính toán ở đâu uy tín , cần viết trong dấu ngoặc kép tính năng .

Dưới đây là danh sách full crack các tùy chọn ở đâu tốt của unit.

y: số năm chênh lệch giữa start_day giá rẻ và end_day.

m: số tháng chênh lệch giữa start_day link down và end_day.

d: số ngày chênh lệch giữa start_day qua mạng và end_day.

md: số ngày chênh lệch giữa start_day quản lý và end_day cài đặt , không phụ thuộc vào số năm quảng cáo , số tháng.

ym:số tháng chênh lệch giữa start_day full crack và end_day lấy liền , không phụ thuộc vào số năm tải về , số ngày.

yd:số ngày chênh lệch giữa start_day lấy liền và end_day dịch vụ , không phụ thuộc vào số năm.

Ví dụ

Ví dụ 1: Sử dụng hàm DATEDIF hướng dẫn để tính tuổi tài khoản của bản quyền các nhân viên.

Áp dụng hàm cho nhân viên cuối cùng: =DATEDIF(D11,NOW(),"y")

-D11: là ngày bắt đầu (năm sinh).

-NOW() là hàm xóa tài khoản để lấy ngày tháng năm thanh toán hiện tại giả mạo của máy tính mật khẩu .

-y đăng ký vay để xác định giá trị trả về là khoảng chênh lệch giữa năm địa chỉ hiện tại nhanh nhất và năm sinh vô hiệu hóa .

Kết quả tự động như sau:

Hàm DATEDIF() (tính tổng số năm, tổng số tháng hay tổng số ngày từ hai khoảng thời gian cho trước) trong Excel

Ví dụ 2: Cho start_day là 01/02/2013 cập nhật và end_day là 28/12/2014 tốt nhất , áp dụng xóa tài khoản tất cả download các tùy chọn unit nhanh nhất sẽ tài khoản được dữ liệu các kết quả danh sách như sau:

Hàm DATEDIF() (tính tổng số năm, tổng số tháng hay tổng số ngày từ hai khoảng thời gian cho trước) trong Excel

tổng hợp Như vậy hỗ trợ các bạn mẹo vặt đã biết cách sử dụng hàm DATEDIF() trong Excel nguyên nhân . Với sự hỗ trợ miễn phí của hàm DATEDIF() mới nhất thì việc xử lý tính toán dữ liệu ngày tháng năm tổng hợp sẽ dễ dàng hơn phải làm sao rất nhiều hướng dẫn . Chúc chia sẻ các bạn thành công!

4.8/5 (67 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online