Hàm DAYS360 - Hàm tìm số ngày giữa hai ngày dựa trên một năm 360 ngày trong Excel

Hàm DAYS360 được sử dụng để tính toán số ngày dựa trên năm chỉ có 360 ngày. Hàm thường được sử dụng tính các khoản thanh toán nếu hệ thống kế toán của bạn dựa trên năm có 360 ngày.

Bài viết địa chỉ dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm DAYS360 tài khoản , Hàm tìm số ngày giữa hai ngày dựa trên một năm 360 ngày trong Excel.

Mô tả: Hàm DAYS360 tất toán được sử dụng ở đâu tốt để tính toán số ngày dựa trên năm chỉ có 360 ngày tốt nhất . Hàm thường giảm giá được sử dụng tính nơi nào các khoản thanh toán hỗ trợ nếu hệ thống kế toán cập nhật của bạn dựa trên năm có 360 ngày.

Cú pháp: DAYS360(start_date,end_date,[method]).

Trong đó:

- start_date: Ngày bắt đầu.

- end_date: Ngày kết thúc nạp tiền .

- method: Cơ sở dùng ở đâu nhanh để đếm ngày tổng hợp , là tham số tùy ý nhanh nhất , mặc định là False trên điện thoại và có qua mạng các giá trị sau:

+ method = False -> Phương pháp Hoa Kỳ (NASD) danh sách , giảm giá Nếu ngày bắt đầu là ngày cuối tháng nơi nào thì nó sửa lỗi sẽ bằng ngày thứ 30 thanh toán của tháng công cụ . xóa tài khoản Nếu ngày bắt đầu là ngày cuối tháng cài đặt và ngày ngày bắt đầu sớm hơn ngày thứ 30 hướng dẫn của tháng vô hiệu hóa thì ngày kết thúc ở đâu uy tín sẽ là ngày đầu tiên link down của tháng mẹo vặt tiếp theo mới nhất , ngược lại ngày kết thúc địa chỉ sẽ bằng ngày thứ 30 chia sẻ của tháng đó.

+ method = True -> Cơ sở tính ngày dựa theo cách tính hay nhất của Châu Âu tốc độ , ngày bắt đầu quản lý và ngày kết thúc hay nhất nếu diễn ra vào ngày 31 dữ liệu của tháng tối ưu sẽ bằng ngày thứ 30 quảng cáo của tháng đó.

Ví dụ:

Tính số ngày từ ngày 6/15/2015 đến ngày 5/1/2016.

Hàm DAYS360 - Hàm tìm số ngày giữa hai ngày dựa trên một năm 360 ngày trong Excel

- Sử dụng cơ sở đếm ngày theo chuẩn Châu Âu.

Tại ô cần tính nhập công thức: =DAYS360(D6,D7,D8).

Hàm DAYS360 - Hàm tìm số ngày giữa hai ngày dựa trên một năm 360 ngày trong Excel

Nhấn Enter -> số ngày từ ngày 6/15/2015 đến ngày 5/1/2016 là:

Hàm DAYS360 - Hàm tìm số ngày giữa hai ngày dựa trên một năm 360 ngày trong Excel

- Tương tự tính theo chuẩn Bắc Mĩ số ngày là:

Hàm DAYS360 - Hàm tìm số ngày giữa hai ngày dựa trên một năm 360 ngày trong Excel

Trường hợp thực tế từ ngày 1/15/2015 đến ngày 1/15/2016 có 365 ngày xóa tài khoản nhưng khi sử dụng hàm DAYS360 số ngày từ ngày 1/15/2015 đến ngày 1/15/2016 chỉ có 360 ngày tốt nhất .

Hàm DAYS360 - Hàm tìm số ngày giữa hai ngày dựa trên một năm 360 ngày trong Excel

full crack Trên đây là cách sử dụng quảng cáo cũng như một số chú ý khi sử dụng hàm DAYS360 kinh nghiệm .

Chúc trên điện thoại các bạn thành công!

4.8/5 (72 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online