Hàm DAYS360 - Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày, dựa trên năm 360 ngày trong Excel

Hàm DAYS360: Hàm thực hiện tính toán số ngày giữa 2 ngày, dựa trên năm 360 ngày (từ 12 tháng, mỗi tháng 30 ngày). Hàm hữu ích trong việc tính các khoản thanh toán trong hệ thống kế toán dựa trên mười hai tháng 30 ngày. Cú pháp: DAYS(start_date,en

Bài viết tối ưu dưới đây giới thiệu tới tốc độ các bạn hàm DAYS360 – 1 trong số cài đặt những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng full crack và thời gian cập nhật rất link down được ưa dùng trong Excel.

Hàm DAYS360 - Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày, dựa trên năm 360 ngày trong Excel

Mô tả: Hàm thực hiện tính toán số ngày giữa 2 ngày kích hoạt , dựa trên năm 360 ngày (từ 12 tháng tất toán , mỗi tháng 30 ngày) lừa đảo . Hàm hữu ích trong việc tính ở đâu uy tín các khoản thanh toán trong hệ thống kế toán dựa trên mười hai tháng 30 ngày.

Cú pháp: DAYS(start_date,end_date,[method])

Trong đó:

- start_date: Ngày kết thúc giả mạo để tính số ngày ở đâu tốt , là tham số bắt buộc.

- end_date: Ngày bắt đầu tốt nhất để tính số ngày dịch vụ , là tham số bắt buộc.

- method: Giá trị logic xác định cách tính ngày giảm giá , là tham số tùy chọn có chia sẻ các giá trị sau:

+ method = FALSE kinh nghiệm hoặc bỏ qua -> tính số ngày theo phương pháp Hoa Kỳ (NASD) tổng hợp . Ngày kết thúc tốt nhất của tháng là ngày thứ 30 dịch vụ , dữ liệu nếu ngày kết thúc sớm hơn 30 ngày tốt nhất thì ngày kết thúc khóa chặn sẽ bằng ngày đầu tiên qua web của tháng trên điện thoại tiếp theo.

+ method = TRUE -> tính số ngày theo phương pháp Châu Âu nơi nào , ngày bắt đầu giảm giá và kết thúc tổng hợp của tháng vào ngày 31 nguyên nhân của tháng đăng ký vay sẽ bằng ngày 30 nhanh nhất của tháng đó.

Chú ý:

- tải về Nếu 1 trong 2 đối số end_date sửa lỗi start_date nằm ngoài phạm vi hợp lệ trực tuyến của ngày -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- công cụ Nếu 1 trong 2 đối số end_date tối ưu start_date không thể phân tích thành ngày hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tính số ngày giữa tự động các ngày trong bảng trên điện thoại dưới đây:

Hàm DAYS360 - Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày, dựa trên năm 360 ngày trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =DAYS360(F7,G7,H7).

Hàm DAYS360 - Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày, dựa trên năm 360 ngày trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm DAYS360 - Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày, dựa trên năm 360 ngày trong Excel

- Tương tự sao chép công thức cho giá trị còn lại qua mạng với method = False.

Hàm DAYS360 - Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày, dựa trên năm 360 ngày trong Excel

- Ở đây cùng 1 giá trị qua web nhưng khác nhau phương thức khác nhau -> giá trị khác nhau.

- Tương tự sao chép công thức cho quản lý các giá trị còn lại cài đặt được kết quả:

Hàm DAYS360 - Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày, dựa trên năm 360 ngày trong Excel

qua web Trên đây là hướng dẫn chi tiết xóa tài khoản và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm DAYS360 trong Excel.

Chúc tài khoản các bạn thành công!

4.8/5 (73 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online