Hàm DB - Hàm tính khấu hao của tài sản với kỳ hạn cụ thể trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết hàm DB - Hàm tính khấu hao của tài sản với kỳ hạn cụ thể với việc sử dụng phương pháp tính số dư giảm dần theo mức độ cố định.

Trong kỹ thuật quá trình sử dụng vô hiệu hóa và đầu tư qua app các thiết bị kĩ thuật thanh toán các bạn phải xem xét mức chi phí khóa chặn và tính phí hao mòn tài sản khi đi vào sử dụng địa chỉ . Bài viết dịch vụ dưới đây hướng dẫn chi tiết hàm DB - Hàm tính khấu hao danh sách của tài sản giả mạo với kỳ hạn cụ thể tất toán với việc sử dụng phương pháp tính số dư giảm dần theo mức độ cố định.

Mô tả: Hàm tính khấu hao trực tuyến của tài sản giả mạo với kỳ hạn cụ thể khóa chặn với việc sử dụng phương pháp tính số dư giảm dần theo mức độ cố định khóa chặn .

Cú pháp: DB(cost tính năng , salvage nạp tiền , life tốt nhất , period sử dụng , [month]) lừa đảo .

Trong đó:

- cost: Chi phí ban đầu chi tiết của tài sản quản lý , tham số bắt buộc ở đâu nhanh .

- salvage: Giá trị thu hồi tất toán của tài sản hay giá trị khấu hao download của tài sản tăng tốc , là tham số bắt buộc kích hoạt .

- Life: Số kì khấu hao xóa tài khoản của tài sản hay còn gọị là tuổi thọ hữu ích mật khẩu của tài sản trực tuyến , là tham số bắt buộc bản quyền .

- Period: Kỳ hạn muốn tính khấu hao tính năng , là tham số bắt buộc cài đặt và phải có cùng đơn vị tuổi thọ.

- Month: Số tháng tính trong năm đầu tiên bản quyền , là tham số tùy chọn giả mạo nếu bỏ qua giá trị mặc định là 12 nạp tiền .

Chú ý:

- Trong hàm DB kỳ đầu tiên tự động và kỳ cuối cùng dùng công thức công cụ đặc biệt khác tính năng với tốt nhất những kỳ khác:

+ Kỳ đầu tiên tốc độ được tính bằng công thức: DB = cost *rate *month /12 phải làm sao .

+ Kỳ cuối cùng tính bằng công thức: DB= (cost – tổng khấu hao giá rẻ của lừa đảo các kỳ trước) * rate *(12-month))/12 tổng hợp .

Ví dụ:

Với bảng số liệu sau:

Hàm DB - Hàm tính khấu hao của tài sản với kỳ hạn cụ thể trong Excel

Hãy tính:

- Tính khấu hao miễn phí của tài sản trong năm thứ nhất.

- Tính khấu hao cập nhật của tài sản trong năm thứ 2.

- Tính khấu hao giả mạo của tài sản ở năm thứ 5 sửa lỗi , trong 6 tháng hỗ trợ .

- Tính khấu hao nguyên nhân của tài sản trong năm thứ nhất hướng dẫn .

Tại ô cần tính nhập công thức: =DB(D5,D6,D7,1) công cụ .

Hàm DB - Hàm tính khấu hao của tài sản với kỳ hạn cụ thể trong Excel

Kết quả:

Hàm DB - Hàm tính khấu hao của tài sản với kỳ hạn cụ thể trong Excel

- Tính khấu hao vô hiệu hóa của tài sản trong năm thứ hai.

Tại ô cần tính nhập công thức: =DB(D5,D6,D7,2).

Hàm DB - Hàm tính khấu hao của tài sản với kỳ hạn cụ thể trong Excel

Kết quả:

Hàm DB - Hàm tính khấu hao của tài sản với kỳ hạn cụ thể trong Excel

- Tính khấu hao cài đặt của tài sản năm thứ 5 qua app , trong 6 tháng.

Tại ô cần tính nhập công thức: =DB(D5,D6,D7,5,6) tối ưu .

Hàm DB - Hàm tính khấu hao của tài sản với kỳ hạn cụ thể trong Excel

Kết quả:

Hàm DB - Hàm tính khấu hao của tài sản với kỳ hạn cụ thể trong Excel

Qua 3 giá trị qua qua app các năm nhận thấy giá trị khấu hao tài sản giảm dần qua địa chỉ các năm tài khoản . Hy vọng kỹ thuật sẽ giúp tải về các bạn định rõ ở đâu uy tín và có biện pháp hợp lý khi sử dụng tài sản địa chỉ .

Chúc dữ liệu các bạn thành công!

4.9/5 (74 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online