Hàm DCOUNT trong Excel - Cách dùng và ví dụ thực tế

Hàm DCOUNTA là một trong rất nhiều hàm toán học được sử dụng thường xuyên ở trong Excel. Hàm DCOUNT giúp các bạn đếm các ô dữ liệu không trống trong cột danh sách hoặc mảng dữ liệu với điều kiện xác định.

Hàm DCOUNTA là một trong tất toán rất nhiều hàm toán học tốc độ được sử dụng thường xuyên ở trong Excel phải làm sao . Để hiểu rõ hơn về hàm này tự động , giảm giá các bạn hãy cùng theo dõi bài viết thanh toán sau đây dịch vụ của ThuThuatPhanMem.vn mẹo vặt .

Hàm DCOUNT trong Excel - Cách dùng và ví dụ thực tế

1 cài đặt . Công dụng công cụ của hàm DCOUNT

Hàm DCOUNT như như thế nào các bạn thấy có chữ COUNT trong tên hàm nên đây là một dòng hàm có tác dụng kích hoạt để đếm.

Hàm DCOUNT giúp qua app các bạn đếm giảm giá các ô dữ liệu không trống trong cột danh sách sửa lỗi hoặc mảng dữ liệu dữ liệu với điều kiện xác định.

2 an toàn . Cách dùng hay nhất của hàm DCOUNT

Công thức: = DCOUNT(mảng dữ liệu cần xét;chỉ rõ cột giả mạo được sử dụng trong mảng;phạm vi ô chứa điều kiện)

Trong đó:

Mảng dữ liệu cần xét lừa đảo của bạn nên chứa cả tiêu đề cho mỗi cột dữ liệu.

Chỉ rõ cột kích hoạt được sử dụng trong mảng qua app để hàm chia sẻ có thể xác định qua web được cột lấy dữ liệu nơi nào , bạn kinh nghiệm có thể sử dụng tiêu đề quảng cáo của cột trực tuyến hoặc đánh số cột trong mảng theo thứ tự từ trái sang phải.

Phạm vi ô chứa điều kiện lấy liền để xác định điều kiện đếm.

3 ở đâu uy tín . Ví dụ về hàm DCOUNT

Chúng ta có một ví dụ về một bảng giá cho qua app các dòng điện thoại khác nha bản quyền . Trong bảng giá này có một số dòng điện thoại chi tiết sẽ giá rẻ được giảm giá tổng hợp với sử dụng các mức độ khác nhau nguyên nhân . Chúng ta không thể sử dụng hàm đếm thường miễn phí được lừa đảo mà ở đây cần dùng tới DCOUNTA.

Công thức tính toán tốt nhất được đưa ra ở đây là: =DCOUNTA(A1:D6;4;B9:B10)

Với A1:D6 là mảng dữ liệu chúng ta cần tìm kiếm thông tin trong đó hướng dẫn để đếm ra mẹo vặt các giá trị phù hợp thanh toán với điều kiện.

Số 4 ứng full crack với cột số 4 trong mảng dữ liệu A1:D6 sửa lỗi cũng chính là cột Ghi chú trong mảng.

Và cuối cùng là điều kiện cần thiết B9:B10 mới nhất , cột điều kiện ứng tất toán với giá trị muốn xem xét cần phải có tiêu đề giống cập nhật với cột như thế nào được sử dụng trong mảng.

Với chữ Giảm* chúng ta giá rẻ có thể đếm ở đâu tốt được tốc độ những ô dữ liệu có chữ Giảm đứng đầu vì dấu * thay thế ở đâu tốt tất cả chia sẻ các ký tự bất kỳ nào khác.

Hàm DCOUNT trong Excel - Cách dùng và ví dụ thực tế

Cuối cùng kết quả bạn nhận sửa lỗi được là 4 ô đữ liệu chứa chữ Giảm ở đầu nơi nào . Vì đây là một ví dụ nhỏ nên an toàn các bạn khóa chặn cũng quản lý có thể đếm bằng mắt thường thấy phép tính cài đặt đã thực hiện chính xác tác dụng quản lý của mình: có 4 ô dữ liệu chứa chữ Giảm giá.

Hàm DCOUNT trong Excel - Cách dùng và ví dụ thực tế

Cảm ơn mới nhất các bạn như thế nào đã theo dõi bài viết về Hàm DCOUNT trong Excel qua app và cách dùng hàm DCOUNT quản lý của ThuThuatPhanMem.vn tự động . Chúc tốc độ các bạn trực tuyến có thể vận dụng thành thạo hàm DCOUNT vào trong download các ứng dụng thực tế.

4.8/5 (55 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext