Hàm DDB - Tính khấu hao của tài sản trong Excel

Hàm DDB: Hàm trả về giá trị khấu hao của tài sản trong kỳ đã xác định, trong đó có thể dùng phương pháp số dư giảm dần kép hoặc phương pháp khác do chính bạn tự đề xuất.

Trước khi đầu tư vào lĩnh vực nào đó bất kì ai phải tính toán tăng tốc rất kĩ lưỡng hỗ trợ . Việc tính khấu hao tài sản trong qua mạng quá trình sử dụng kỹ thuật cũng không kém phần quan trọng quảng cáo . Bài viết trực tuyến dưới đây giới thiệu Hàm DDB - Tính khấu hao sử dụng của tài sản trong Excel.

Mô tả: Hàm trả về giá trị khấu hao tốc độ của tài sản trong kỳ ở đâu tốt đã xác định hướng dẫn , trong đó hay nhất có thể dùng phương pháp số dư giảm dần kép quảng cáo hoặc phương pháp khác do chính bạn tự đề xuất.

Cú pháp: DDB(cost mẹo vặt , salvage vô hiệu hóa , life qua app , period miễn phí , [factor]).

Trong đó:

- cost: Chi phí ban đầu qua web của tài sản tốc độ , là tham số bắt buộc.

- salvage: Giá trị thu hồi tăng tốc của tài sản sau lừa đảo quá trình đầu tư hay gọi là giá trị khấu hao hay nhất , tham số bắt buộc hướng dẫn , giá trị tham số này mật khẩu có thể bằng 0.

- life: Số kì khấu hao tài sản hay gọi là tuổi thọ có ích lừa đảo của tài sản xóa tài khoản , là tham số bắt buộc.

- period: Số kỳ bạn muốn tính khấu hao hướng dẫn , là tham số bắt buộc hay nhất và có cùng đơn vị ở đâu uy tín với tuổi thọ tính năng của tài sản.

- factor: Tỷ lệ giảm dần trên điện thoại của số dư giá rẻ , địa chỉ nếu bỏ qua có giá trị =2 trong phương pháp số dư kép giảm dần dữ liệu , là tham số tùy ý.

Ví dụ:Cho bảng số liệu tính khấu hao tháng thứ nhất nạp tiền , năm thứ nhất cập nhật và tính khấu hao năm thứ 2 phải làm sao với tỷ lệ giảm dần là 2.5.

Hàm DDB - Tính khấu hao của tài sản trong Excel

- Tính khấu hao tháng thứ nhất:

Tại ô cần tính khấu hao nhập công thức sau: DDB(D8,D9,D10*12,1,2) ở đâu tốt .

Hàm DDB - Tính khấu hao của tài sản trong Excel

Kết quả:

Hàm DDB - Tính khấu hao của tài sản trong Excel

- Tính khấu hao năm thứ nhất:

Tại ô cần tính giá trị khấu hao nhập công thức: DDB(D8,D9,D10,1,2).

Hàm DDB - Tính khấu hao của tài sản trong Excel

Kết quả:

Hàm DDB - Tính khấu hao của tài sản trong Excel

- Tính khấu hao năm thứ 2 hỗ trợ với factor =2.5:

Tại ô cần tính nhập công thức: DDB(D8,D9,D10,2,1.5) qua web .

Hàm DDB - Tính khấu hao của tài sản trong Excel

Kết quả:

Hàm DDB - Tính khấu hao của tài sản trong Excel

Các bạn quan sát khấu hao năm thứ 1 > khấu hao năm thứ 2 vì giá trị factor =1.5 < 2 ở đâu tốt . Vì năm thứ nhất lấy giá trị mặc định vủa factor là 2 sử dụng .

ở đâu nhanh Trên đây là cách sử dụng hàm DDB trong từng năm quảng cáo . Hy vọng giúp ích cho lừa đảo các bạn ở đâu nhanh . Chúc an toàn các bạn thành công!

4.8/5 (58 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online