Hàm DEVSQ - Hàm trả về tổng bình phương độ lệch của các điểm dữ liệu từ trung độ mẫu trong Excel

Hàm DEVSQ: Trả về tổng bình phương độ lệch của các điểm dữ liệu từ trung độ mẫu. Cú pháp: DEVSQ(number1, [number2], ...)

Bài viết cập nhật dưới đây giới thiệu tới trực tuyến các bạn hàm DEVSQ - 1 trong số qua app những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê thanh toán rất nguyên nhân được ưa dùng trong Excel.

Hàm DEVSQ - Hàm trả về tổng bình phương độ lệch của các điểm dữ liệu từ trung độ mẫu trong Excel

Mô tả: Trả về tổng bình phương độ lệch link down của nguyên nhân các điểm dữ liệu từ trung độ mẫu.

Cú pháp: DEVSQ(number1 ở đâu tốt , [number2] tất toán , ...)

Trong đó:

- number1 download , number1: Giá trị muốn tính tổng địa chỉ các bình phương độ lệch tốc độ của chúng danh sách , trong đó number1 là giá trị bắt buộc tài khoản , từ number1 trở đi là tùy chọn giả mạo và chứa tối đa 255 đối số number.

Chú ý:

- Các đối số phải là số ở đâu tốt hoặc tên tốt nhất hoặc mảng tham chiếu có chứa số.

- qua web Nếu giá trị văn bản mẹo vặt hoặc logic ở đâu uy tín được gõ trực tiếp vào danh sách đối số -> nó dữ liệu vẫn đăng ký vay được tính trong hàm.

- tất toán Nếu đối số dạng tham chiếu hay dạng mảng có chứa giá trị logic kinh nghiệm và văn bản cập nhật sẽ bị bỏ qua link down , trường hợp giá trị là số 0 quản lý vẫn hỗ trợ được tính.

- Hàm tất toán sẽ báo lỗi an toàn nếu link down các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không thể chuyển đổi thành số.

- Hàm sử dụng phương trình tính tổng bình phương độ lệch là:

[DEVSQ = sum {{{left( {x - overline x } ight)}^2}} ]

Ví dụ:

Tính tổng bình phương độ lệch xóa tài khoản của phải làm sao các điểm dữ liệu trong bảng chia sẻ dưới đây:

Hàm DEVSQ - Hàm trả về tổng bình phương độ lệch của các điểm dữ liệu từ trung độ mẫu trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =DEVSQ(C6:C10)

Hàm DEVSQ - Hàm trả về tổng bình phương độ lệch của các điểm dữ liệu từ trung độ mẫu trong Excel

- Nhấn Enter -> tổng bình phương độ lệch vô hiệu hóa của khóa chặn các điểm dữ liệu là:

Hàm DEVSQ - Hàm trả về tổng bình phương độ lệch của các điểm dữ liệu từ trung độ mẫu trong Excel

- Trường hợp quảng cáo các điểm dữ liệu là nguyên nhân các ô không liển kề trên điện thoại . Ví dụ tính tổng bình phương độ lệch ở đâu nhanh của sử dụng các điểm dữ liệu trong ô C6 phải làm sao , C8 kinh nghiệm , C10 -> nhập công thức: =DEVSQ(C6,C8,C10)

Hàm DEVSQ - Hàm trả về tổng bình phương độ lệch của các điểm dữ liệu từ trung độ mẫu trong Excel

khóa chặn Trên đây là hướng dẫn hỗ trợ và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm DEVSQ trong Excel.

Chúc nhanh nhất các bạn thành công!

4.9/5 (65 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online