Hàm DPRODUCT trong Excel

Hàm DPRODUCT() trả về kết quả là giá trị của phép nhân các giá trị trong một cột của một danh sách hay một cơ sở dữ liệu theo một điều kiện được chỉ định.

kỹ thuật Nếu hàm PRODUCT() chỉ giúp lừa đảo các bạn nhân xóa tài khoản các giá trị tổng hợp thì hàm DPRODUCT() giúp lừa đảo các bạn nhân dịch vụ các giá trị theo điều kiện cài đặt được chỉ định nơi nào .

Hàm DPRODUCT trong Excel

Bài viết giảm giá dưới đây mô tả cú pháp địa chỉ và cách sử dụng hàm DPRODUCT() trong Excel.

Mô tả

Hàm DPRODUCT() trả về kết quả là giá trị nhanh nhất của phép nhân khóa chặn các giá trị trong một cột vô hiệu hóa của một danh sách hay một cơ sở dữ liệu theo một điều kiện dịch vụ được chỉ định.

Cú pháp

=DPRODUCT(database,field,criteria)

Trong đó:

-database: là một dãy mẹo vặt các ô tạo nên danh sách hay cơ sở dữ liệu sử dụng bao gồm nguyên nhân các dữ liệu cần xử lý bằng hàm DPRODUCT() tài khoản bao gồm tốt nhất các tên trường (Tiêu đề cột).

-field: trường (cột) dữ liệu kỹ thuật được sử dụng trong hàm kinh nghiệm . Các bạn quảng cáo có thể viết ở dạng text bằng tên cột đặt trong dấu ngoặc kép (ví dụ "Tuổi" tốt nhất , "Lương") mẹo vặt , field vô hiệu hóa cũng địa chỉ có thể là số đại diện cho vị trí tải về của cột (như 1 cho cột thứ nhất vô hiệu hóa , 2 cho cột thứ hai…) cài đặt hoặc giảm giá các bạn miễn phí có thể nhập trực tiếp tên ô chứa tiêu đề cột (A1 địa chỉ , A5…).

-criteria: là phạm vi địa chỉ các ô chứa điều kiện bản quyền , bản quyền các bạn nhanh nhất có thể dùng phạm vi bất kỳ cho criteria tăng tốc nhưng nó phải chứa ít nhất một Tiêu đề cột như thế nào và một ô bên dưới chứa điều kiện.

Ghi chú

- Các bạn nên đặt phạm vi điều kiện criteria trên trang tính sử dụng để khi thêm dữ liệu tổng hợp thì phạm vi chứa điều kiện không thay đổi.

- Phạm vi điều kiện cần tách rời không chèn lên danh sách hay cơ sở dữ liệu cần xử lý.

- criteria bắt buộc phải chứa ít nhất Tiêu đề cột ứng dụng và một ô chứa điều kiện dưới tiêu đề cột.

Ví dụ

Tính tích qua mạng các số trong cột Giá trị kiểm tra với STT <=4.

Hàm DPRODUCT trong Excel

Tạo criteria:

Hàm DPRODUCT trong Excel

Áp dụng hàm DPRODUCT(): =DPRODUCT(C8:D14,D8,C5:C6)

C8:D14 là bảng cơ sở dữ liệu chứa cả tiêu đề cột ứng dụng .

D8 là tên Tiêu đề cột cần tính dữ liệu .

C5:C6 là phạm vi điều kiện criteria mới nhất .

Ta ở đâu nhanh sẽ sửa lỗi được kết quả tốt nhất như sau:

Hàm DPRODUCT trong Excel

tổng hợp Trên đây bài viết nạp tiền đã giới thiệu cú pháp giảm giá và ví dụ cụ thể về cách sử dụng hàm DPRODUCT() trong Excel lừa đảo . Tùy theo yêu cầu phải làm sao của từng bài toán sửa lỗi hướng dẫn các bạn áp dụng hàm sao cho phù hợp kỹ thuật . Chúc thanh toán các bạn thành công!

4.9/5 (74 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online