Hàm DURATION - Hàm trả về thời gian thanh toán lãi định kỳ trong Excel

Bài viết dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm DURATION để xác định khoảng thời gian thanh toán lãi định kỳ.

Bài viết dịch vụ dưới đây hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm DURATION đăng ký vay để xác định khoảng thời gian thanh toán lãi định kỳ.

Mô tả: Hàm trả về thời hạn hiệu lực quản lý của trái phiếu là trung bình trọng giá trị tải về hiện tại cập nhật của dòng luân chuyển tiền mặt tất toán .

Cú pháp: DURATION(settlement lấy liền , maturity tải về , coupon nhanh nhất , yld danh sách , frequency tổng hợp , [basis]).

Trong đó:

- settlement: Ngày kết toán qua mạng của chứng khoán là ngày chứng khoán kinh nghiệm được bán cho người mua sau ngày phát hành giá rẻ , là tham số bắt buộc.

- maturity: Ngày hết hạn thanh toán của chứng khoán hay gọi là ngày đáo hạn địa chỉ , là tham số bắt buộc.

- coupon: Lãi suất phiếu hàng năm kinh nghiệm của chứng khoán kỹ thuật , là tham số bắt buộc.

- yld: Lợi tức hàng năm tốt nhất của chứng khoán qua mạng , là tham số bắt buộc.

- frequency: Số lần thanh toán lãi phiếu trên năm sử dụng , là tham số bắt buộc.

- basis: Cơ sở xác định tự động để tính số ngày nơi nào , là tham số tùy chọn chia sẻ . Có chia sẻ các giá trị sau:

+ basis =0: Tính số ngày theo chuẩn US cài đặt , số ngày tháng/ năm là 30/360.

+ basis =1: Số ngày tháng/ năm là số ngày trên thực tế trên tháng/ số ngày thực tế trên năm.

+ basis =2: Số ngày tháng/ năm là số ngày trên thực tế trên tháng/ số ngày trên năm là 360.

+ basis =3: Số ngày tháng/ năm là số ngày trên thực tế trên tháng/ số ngày trên năm là 365.

+ basis =4: Tính số ngày theo chuẩn Châu Âu link down , số ngày tháng/ năm là 30/360.

Chú ý:

- ở đâu uy tín Nếu lừa đảo các tham số nhập vào là số thập phân => hàm lấy phần nguyên tự động của ở đâu tốt các tham số.

- full crack Nếu nhập ngày kết toán dịch vụ và ngày hết hạn quản lý của CK không hợp lệ => Hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!.

- cập nhật Nếu coupon <0 quảng cáo và yld <0 => Hàm trả về giá trị lỗi #NUM.

- công cụ Nếu frequency nằm ngoài tập giá trị {1 ở đâu uy tín , 2 bản quyền , 4} => trả về giá trị lỗi #NUM!

- ở đâu nhanh Nếu basis nằm ngoài tập giá trị {0 cài đặt , 1 quản lý , 2 trên điện thoại , 3 hay nhất , 4} => trả về giá trị lỗi #NUM!

- tăng tốc Nếu ngày hết hạn nhỏ hơn ngày kết toán => hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Với bảng số liệu sau giả mạo , hãy tính khoảng thời gian phải trả lãi định kỳ hàng năm quảng cáo .

Hàm DURATION - Hàm trả về thời gian thanh toán lãi định kỳ trong Excel

Tại ô cần tính nhập công thức sau: =DURATION(D6,D7,D8,D9,D10,D11).

Hàm DURATION - Hàm trả về thời gian thanh toán lãi định kỳ trong Excel

Sau khi nhấn Enter kết quả là:

Hàm DURATION - Hàm trả về thời gian thanh toán lãi định kỳ trong Excel

ở đâu nhanh Như vậy thời hạn trái phiếu tài khoản với qua web các kỳ hạn trên là 1.927235704 trên điện thoại .

cập nhật Trên đây là hướng dẫn sử dụng hàm DURATION hỗ trợ .

Chúc ứng dụng các bạn thành công!

4.8/5 (54 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online