Hàm EXPON.DIST - Hàm trả về phân bố hàm mũ trong Excel

Hàm EXPON.DIST: Hàm trả về phân bố hàm mũ, sử dụng hàm này để làm mẫu thời gian xảy ra các sự kiện. Cú pháp: EXPON.DIST(x,lambda,cumulative)

Bài viết qua app dưới đây giới thiệu tới giả mạo các bạn hàm EXPON.DIST - 1 trong số qua mạng những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê tài khoản rất giả mạo được ưa dùng trong Excel.

Hàm EXPON.DIST - Hàm trả về phân bố hàm mũ trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phân bố hàm mũ lấy liền , sử dụng hàm này tối ưu để làm mẫu thời gian xảy ra qua web các sự kiện.

Cú pháp: EXPON.DIST(x,lambda,cumulative)

Trong đó:

- x: Giá trị quảng cáo của hàm kinh nghiệm , là tham số bắt buộc.

- lambda: Giá trị tham số kỹ thuật , là tham số bắt buộc.

- cumulative: Giá trị logic xác định kiểu hàm mũ hỗ trợ , là tham số bắt buộc gồm có giả mạo các giá trị sau:

+ Cumulative = True -> Trả về hàm phân bố lũy tích.

+ Cumulative = False -> Trả về hàm mật độ xác suất

Chú ý:

- link down Nếu x mẹo vặt hoặc lambda không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- dịch vụ Nếu x < 0 an toàn hoặc lambda ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Phương trình tính toán cho hàm phân bố lũy tích là:

[fleft( {x;lambda } ight) = lambda {e^{ - lambda x}}]

- Phương trình tính toán cho hàm mật độ xác suất là:

[Fleft( {x;lambda } ight) = 1 - {e^{ - lambda x}}]

Ví dụ:

Tính giá trị hàm phân bố lũy tích quảng cáo và hàm mật độ xác suất theo số liệu trong bảng dữ liệu tốt nhất dưới đây:

Hàm EXPON.DIST - Hàm trả về phân bố hàm mũ trong Excel

- Tính giá trị hàm phân bố lũy tích nơi nào . Tại ô cần tính nhập công thức: =EXPON.DIST(D6,D7,D8)

Hàm EXPON.DIST - Hàm trả về phân bố hàm mũ trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị hàm phân bố lũy tích là:

Hàm EXPON.DIST - Hàm trả về phân bố hàm mũ trong Excel

- Tính giá trị hàm mật độ xác suất khóa chặn . Tại ô cần tính nhập công thức: =EXPON.DIST(D6,D7,D9)

Hàm EXPON.DIST - Hàm trả về phân bố hàm mũ trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị hàm mật độ xác suất là:

Hàm EXPON.DIST - Hàm trả về phân bố hàm mũ trong Excel

dữ liệu Trên đây là hướng dẫn thanh toán và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm EXPON.DIST trong Excel.

Chúc cài đặt các bạn thành công!

4.9/5 (65 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online