Hàm F.DIST - Hàm trả về phân bố xác suất F trong Excel

Hàm F.DIST: Hàm trả về phân bố xác suất F. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010. Cú pháp: F.DIST(x,deg_freedom1,deg_freedom2,cumulative)

Bài viết tối ưu dưới đây giới thiệu tới hướng dẫn các bạn hàm F.DIST - 1 trong số công cụ những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê quảng cáo rất tải về được ưa dùng trong Excel.

Hàm F.DIST - Hàm trả về phân bố xác suất F trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phân bố xác suất F mật khẩu . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: F.DIST(x,deg_freedom1,deg_freedom2,cumulative)

Trong đó:

- x: Giá trị nguyên nhân của hàm hỗ trợ , là tham số bắt buộc.

- deg_freedom1: Bậc tự do ở tử số đăng ký vay , là tham số bắt buộc.

- deg_freedom2: Bậc tự do ở mẫu số ở đâu uy tín , là tham số bắt buộc.

- cumulative: Giá trị logic xác định kiểu hàm mũ tốc độ , là tham số bắt buộc gồm có tối ưu các giá trị sau:

+ Cumulative = True -> Trả về hàm phân bố lũy tích.

+ Cumulative = False -> Trả về hàm mật độ xác suất

Chú ý:

- hỗ trợ Nếu bất kì tham số nào không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- phải làm sao Nếu deg_freedom1 mật khẩu , deg_freedom2 không phải số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

- miễn phí Nếu deg_freedom1 < 1 tốt nhất hoặc deg_freedom2 < 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính xác suất F dùng cho hàm phân bố lũy tích ở đâu nhanh và hàm mật độ xác suất theo số liệu trong bảng dữ liệu tốc độ dưới đây:

Hàm F.DIST - Hàm trả về phân bố xác suất F trong Excel

- Tính xác suất F dùng hàm phân bố lũy tích chia sẻ . Tại ô cần tính nhập công thức: =F.DIST(D6,D7,D8,D9)

Hàm F.DIST - Hàm trả về phân bố xác suất F trong Excel

- Nhấn Enter -> xác suất F dùng cho hàm phân bố lũy tích là:

Hàm F.DIST - Hàm trả về phân bố xác suất F trong Excel

- Tính xác suất F dùng cho hàm mật độ xác suất full crack . Tại ô cần tính nhập công thức: =F.DIST(D6,D7,D8,D10)

Hàm F.DIST - Hàm trả về phân bố xác suất F trong Excel

- Nhấn Enter -> xác suất F dùng cho hàm mật độ xác suất là:

Hàm F.DIST - Hàm trả về phân bố xác suất F trong Excel

danh sách Trên đây là hướng dẫn quảng cáo và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm F.DIST trong Excel.

Chúc ứng dụng các bạn thành công!

4.9/5 (58 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online