Hàm F.DIST.RT - Hàm trả về phân bố xác suất F bên phải cho 2 tập dữ liệu trong Excel

Hàm F.DIST.RT: Hàm trả về phân bố xác suất F bên phải cho 2 tập dữ liệu. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010. Cú pháp: F.DIST(x,deg_freedom1,deg_freedom2)

Bài viết full crack dưới đây giới thiệu tới ở đâu tốt các bạn hàm F.DIST.RT - 1 trong số bản quyền những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê đăng ký vay rất ở đâu uy tín được ưa dùng trong Excel.

Hàm F.DIST.RT - Hàm trả về phân bố xác suất F bên phải cho 2 tập dữ liệu trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phân bố xác suất F bên phải cho 2 tập dữ liệu full crack . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: F.DIST(x,deg_freedom1,deg_freedom2)

Trong đó:

- x: Giá trị kiểm tra của hàm tự động , là tham số bắt buộc.

- deg_freedom1: Bậc tự do ở tử số lừa đảo , là tham số bắt buộc.

- deg_freedom2: Bậc tự do ở mẫu số full crack , là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- nhanh nhất Nếu bất kì tham số nào không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- địa chỉ Nếu x < 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- tốc độ Nếu deg_freedom1 giá rẻ , deg_freedom2 không phải số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

- nguyên nhân Nếu deg_freedom1 < 1 công cụ hoặc deg_freedom2 < 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Hàm F.DIST.RT tốc độ được tính toán như là F.DIST.RT = P (F > x) trong đó F là biến ngẫu nhiên.

Ví dụ:

Tính xác suất phân bố F bên phải theo số liệu trong bảng dữ liệu nơi nào dưới đây:

Hàm F.DIST.RT - Hàm trả về phân bố xác suất F bên phải cho 2 tập dữ liệu trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =F.DIST.RT(D6,D7,D8)

Hàm F.DIST.RT - Hàm trả về phân bố xác suất F bên phải cho 2 tập dữ liệu trong Excel

- Nhấn Enter -> xác suất phân bố F là:

Hàm F.DIST.RT - Hàm trả về phân bố xác suất F bên phải cho 2 tập dữ liệu trong Excel

- Trường hợp giá trị hàm nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm F.DIST.RT - Hàm trả về phân bố xác suất F bên phải cho 2 tập dữ liệu trong Excel

- Trường hợp số bậc tự do ở tử tổng hợp và mẫu nhỏ hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm F.DIST.RT - Hàm trả về phân bố xác suất F bên phải cho 2 tập dữ liệu trong Excel

kinh nghiệm Trên đây là hướng dẫn miễn phí và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm F.DIST.RT trong Excel.

Chúc mật khẩu các bạn thành công!

4.9/5 (64 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online