Hàm FILTERXML - Hàm trả về dữ liệu xác định từ nội dung XML bằng cách sử dụng Xpath đã xác định trong Excel

Hàm FILTERXML: Hàm trả về dữ liệu xác định từ nội dung XML bằng cách sử dụng Xpath đã xác định. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi. Cú pháp: FILTERXML(xml, xpath)

Bài viết mới nhất dưới đây giới thiệu tới link down các bạn hàm FILTERXML – 1 trong số lấy liền những hàm nằm trong nhóm hàm Web hướng dẫn rất hướng dẫn được ưa dùng trong Excel.

Hàm FILTERXML - Hàm trả về dữ liệu xác định từ nội dung XML bằng cách sử dụng Xpath đã xác định trong Excel

Mô tả: Hàm trả về dữ liệu xác định từ nội dung XML bằng cách sử dụng Xpath kiểm tra đã xác định hướng dẫn . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: FILTERXML(xml kinh nghiệm , xpath)

Trong đó:

- xml: Một chuỗi ở dạng XML hợp lệ nguyên nhân , là tham số bắt buộc.

- xpath: Một chuỗi ở dạng Xpath chuẩn kỹ thuật , là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- cài đặt Nếu xml không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- quản lý Nếu xml chứa không gian tên có tiền tố không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Xác định giá trị trả về từ nội dung XML trả về trong chuỗi URL trực tuyến được mô tả bảng ở đâu uy tín dưới đây:

Hàm FILTERXML - Hàm trả về dữ liệu xác định từ nội dung XML bằng cách sử dụng Xpath đã xác định trong Excel

- Tìm giá trị WEBSERVICE từ chuỗi URL trên giá rẻ . Nhập công thức: =WEBSERVICE(D6)

Hàm FILTERXML - Hàm trả về dữ liệu xác định từ nội dung XML bằng cách sử dụng Xpath đã xác định trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm FILTERXML - Hàm trả về dữ liệu xác định từ nội dung XML bằng cách sử dụng Xpath đã xác định trong Excel

- Giá trị trả về từ nội dung XML trả về trong chuỗi URL dữ liệu . Nhập công thức: =FILTERXML(D7,"//food/name")

Hàm FILTERXML - Hàm trả về dữ liệu xác định từ nội dung XML bằng cách sử dụng Xpath đã xác định trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị trả về từ nội dung XML trong chuỗi URL trên là:

Hàm FILTERXML - Hàm trả về dữ liệu xác định từ nội dung XML bằng cách sử dụng Xpath đã xác định trong Excel

như thế nào Trên đây là hướng dẫn nguyên nhân và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm FILTERXML trong Excel.

Chúc miễn phí các bạn thành công!

4.9/5 (72 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online