Hàm F.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố xác suất F trong Excel

Hàm F.INV: Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố xác suất F. Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010. Cú pháp: F.INV(probability,deg_freedom1,deg_freedom2)

Bài viết cài đặt dưới đây giới thiệu tới quảng cáo các bạn hàm F.INV - 1 trong số tự động những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê lấy liền rất download được ưa dùng trong Excel.

Hàm F.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố xác suất F trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo tính năng của phân bố xác suất F ở đâu uy tín . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: F.INV(probability,deg_freedom1,deg_freedom2)

Trong đó:

- probability: Xác suất gắn qua web với phân bố lũy tích F lừa đảo , là tham số bắt buộc.

- deg_freedom1: Bậc tự do ở tử số ở đâu tốt , là tham số bắt buộc.

- deg_freedom2: Bậc tự do ở mẫu số quản lý , là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- trên điện thoại Nếu bất kì tham số nào không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- tất toán Nếu probability < 0 ở đâu nhanh hoặc probability > 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- hỗ trợ Nếu deg_freedom1 miễn phí , deg_freedom2 không phải số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

- nguyên nhân Nếu deg_freedom1 < 1 trên điện thoại hoặc deg_freedom2 < 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tính giá trị nghịch đảo kỹ thuật của phân bố xác suất F theo số liệu trong bảng dữ liệu tính năng dưới đây:

Hàm F.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố xác suất F trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =F.INV(D6,D7,D8)

Hàm F.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố xác suất F trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị nghịch đảo qua web của phân bố xác suất F là:

Hàm F.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố xác suất F trong Excel

- Trường hợp xác suất gắn hay nhất với phân bố lũy tích F ≥ 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm F.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố xác suất F trong Excel

- Trường hợp số bậc tự do ở tử mẹo vặt và mẫu nhỏ hơn 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm F.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố xác suất F trong Excel

hỗ trợ Trên đây là hướng dẫn thanh toán và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm F.INV trong Excel.

Chúc chia sẻ các bạn thành công!

4.9/5 (80 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online