Hàm GAMMALN - Hàm trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x) trong Excel

Hàm GAMMALN: Hàm trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x). Cú pháp: GAMMALN(x)

Bài viết kinh nghiệm dưới đây giới thiệu tới tốc độ các bạn hàm GAMMALN - 1 trong số bản quyền những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê giảm giá rất khóa chặn được ưa dùng trong Excel.

Hàm GAMMALN - Hàm trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x) trong Excel

Mô tả: Hàm trả về lô-ga-rít tự nhiên tải về của hàm gamma kích hoạt , Γ(x).

Cú pháp: GAMMALN(x)

Trong đó:

- x: Giá trị muốn tính lô-ga-rít tự nhiên hay nhất của hàm gamma mật khẩu , Γ(x)..

Chú ý:

- kiểm tra Nếu giá trị x hướng dẫn của hàm không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- link down Nếu x ≤ 0 hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Số e lũy thừa GAMMALN(i) tài khoản , i là số nguyên tính năng , trả về cùng một kết quả như (i - 1)!.

- Hàm qua web được tính toán ở đâu nhanh như sau:

[GAMMALN = LNleft( {Gamma left( x ight)} ight)]

Trong đó:

(fleft( x ight) = left{ {egin{array}{*{20}{c}}
{0,,,,,,,{ m{if}},x < 0}
{x,,,,{ m{if}},0 le x le 1}
{1,,,,,,,,{ m{if}},x > 1}
end{array}} ight.,)

Ví dụ:

Tính giá trị lô-ga-rít tự nhiên tự động của hàm gamma thanh toán , Γ(x) sử dụng của giả mạo các giá trị trong bảng dữ liệu ở đâu nhanh dưới đây:

Hàm GAMMALN - Hàm trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x) trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =GAMMALN(C6)

Hàm GAMMALN - Hàm trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x) trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị giá trị lô-ga-rít tự nhiên tổng hợp của hàm gamma đăng ký vay , Γ(x) là:

Hàm GAMMALN - Hàm trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x) trong Excel

- Tương tự sao chép công thức cho miễn phí các giá trị còn lại dữ liệu được kết quả:

Hàm GAMMALN - Hàm trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x) trong Excel

Trường hợp x ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm GAMMALN - Hàm trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x) trong Excel

link down Trên đây là hướng dẫn cài đặt và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm GAMMALN trong Excel.

Chúc link down các bạn thành công!

4.8/5 (80 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online