Hàm GAMMALN.PRECISE - Hàm trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x) trong Excel

Hàm GAMMALN.PRECISE : Hàm trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x). Hàm không khác so với hàm GAMMALN tuy nhiên hàm chỉ hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi. Cú pháp: GAMMALN.PRECISE(x)

Bài viết nạp tiền dưới đây giới thiệu tới ứng dụng các bạn hàm GAMMALN.PRECISE - 1 trong số tổng hợp những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê thanh toán rất nhanh nhất được ưa dùng trong Excel.

Hàm GAMMALN.PRECISE - Hàm trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x) trong Excel

Mô tả: Hàm trả về lô-ga-rít tự nhiên quản lý của hàm gamma mật khẩu , Γ(x) phải làm sao . Hàm không khác so tốc độ với hàm GAMMALN tuy nhiên hàm chỉ hỗ trợ từ phiên bản Excel 2013 trở đi.

Cú pháp: GAMMALN.PRECISE(x)

Trong đó:

- x: Giá trị muốn tính lô-ga-rít tự nhiên miễn phí của hàm gamma giá rẻ , Γ(x)..

Chú ý:

- trên điện thoại Nếu giá trị x tốt nhất của hàm không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- tất toán Nếu x ≤ 0 hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Số e lũy thừa GAMMALN.PRECISE(i) miễn phí , i là số nguyên hướng dẫn , trả về cùng một kết quả như (i - 1)!.

- Hàm cập nhật được tính toán nơi nào như sau:

[GAMMALN.PRECISE = LNleft( {Gamma left( x ight)} ight)]

trong đó:

(fleft( x ight) = left{ {egin{array}{*{20}{c}}
{0,,,,,,,{ m{if}},x < 0}
{x,,,,{ m{if}},0 le x le 1}
{1,,,,,,,,{ m{if}},x > 1}
end{array}} ight.,)

Ví dụ:

Tính giá trị lô-ga-rít tự nhiên hay nhất của hàm gamma full crack , Γ(x) ứng dụng của ở đâu nhanh các giá trị trong bảng dữ liệu tự động dưới đây:

Hàm GAMMALN.PRECISE - Hàm trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x) trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =GAMMALN.PRECISE(C6)

Hàm GAMMALN.PRECISE - Hàm trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x) trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị giá trị lô-ga-rít tự nhiên qua app của hàm gamma hay nhất , Γ(x) là:

Hàm GAMMALN.PRECISE - Hàm trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x) trong Excel

- Tương tự sao chép công thức cho tự động các giá trị còn lại ứng dụng được kết quả:

Hàm GAMMALN.PRECISE - Hàm trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x) trong Excel

- Trường hợp x ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm GAMMALN.PRECISE - Hàm trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x) trong Excel

- Trường hợp x không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm GAMMALN.PRECISE - Hàm trả về lô-ga-rít tự nhiên của hàm gamma, Γ(x) trong Excel

miễn phí Trên đây là hướng dẫn kích hoạt và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm GAMMALN.PRECISE trong Excel.

Chúc trên điện thoại các bạn thành công!

4.8/5 (61 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online