Hàm HYPGEOM.DIST - Hàm trả về phân bố siêu bội trong Excel

Hàm HYPGEOM.DIST: Hàm trả về phân bố siêu bội, sử dụng hàm này cho các vấn đề về tập hợp hữu hạn vowismooix quan sát có thể là thành công hoặc không. Cú pháp: HYPGEOM.DIST(sample_s,number_sample,population_s,number_pop,cumulative)

Bài viết tốc độ dưới đây giới thiệu tới lừa đảo các bạn hàm HYPGEOM.DIST - 1 trong số tải về những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê ứng dụng rất tự động được ưa dùng trong Excel.

Hàm HYPGEOM.DIST - Hàm trả về phân bố siêu bội trong Excel

Mô tả: Hàm trả về phân bố siêu bội full crack , sử dụng hàm này cho cập nhật các vấn đề về tập hợp hữu hạn vowismooix quan sát bản quyền có thể là thành công qua mạng hoặc không.

Cú pháp: HYPGEOM.DIST(sample_s,number_sample,population_s,number_pop,cumulative)

Trong đó:

- sample_s: Số lần thành công trong mẫu giảm giá , là tham số bắt buộc sửa lỗi .

- number_sample: Kích thước kinh nghiệm của mẫu kinh nghiệm , là tham số bắt buộc.

- population_s: Số lần thành công xóa tài khoản , là tham số bắt buộc.

- number_pop: Kích thước sử dụng của tập hợp dữ liệu , là tham số bắt buộc.

- cumulative: Giá trị logic quyết định dạng thức công cụ của hàm tự động , là tham số tùy chọn gồm có kích hoạt các giá trị sau:

+ cumulative = True -> trả về hàm phân bỗ lũy tích.

+ cumulative = False -> trả về hàm mật độ xác suất.

Chú ý:

- Bất kì đối số nào giả mạo của hàm không phải là số nguyên -> chúng bị cắt cụt thành số nguyên.

- an toàn Nếu bất kì giá trị kiểm tra của đối số nào không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- cập nhật Nếu sample_s < 0 giảm giá hoặc sample_s lớn hơn số nhỏ hơn trong hai số: number_sample giảm giá hoặc population_s -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- ở đâu uy tín Nếu sample_s nhỏ hơn số lớn hơn trong hai số: 0 giảm giá và (number_sample - number_population + population_s) -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- qua app Nếu number_sample ≤ 0 lấy liền hoặc number_sample > number_population -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- đăng ký vay Nếu population_s ≤ 0 kỹ thuật hoặc population_s > number_population -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- kỹ thuật Nếu number_pop ≤ 0  -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Phương trình phân bố siêu bội là:

[Pleft( {X = x} ight) = hleft( {x;n,M,N} ight) = frac{{left( {egin{array}{*{20}{c}}
M
x
end{array}} ight)left( {egin{array}{*{20}{c}}
{N - M,}
{n - x}
end{array}} ight)}}{{left( {egin{array}{*{20}{c}}
N
n
end{array}} ight)}}]

Trong đó:

+ x = sample_s

+ n = number_sample

+ M = population_s

+ N = number_pop

- Hàm HYPGEOM.DIST dùng tải về để lấy mẫu qua app nhưng không thay thế một tập hữu hạn.

Ví dụ:

Tính hàm phân bố siêu bội lũy tích miễn phí và xác suất full crack với số liệu trong bảng dữ liệu chi tiết dưới đây:

Hàm HYPGEOM.DIST - Hàm trả về phân bố siêu bội trong Excel

- Tính giá trị hàm siêu bội lũy tích lừa đảo . Tại ô cần tính nhập công thức: =HYPGEOM.DIST(D6,D7,D8,D9,D10)

Hàm HYPGEOM.DIST - Hàm trả về phân bố siêu bội trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị hàm siêu bội lũy tích là:

Hàm HYPGEOM.DIST - Hàm trả về phân bố siêu bội trong Excel

- Tính giá trị hàm siêu bội xác suất giả mạo . Tại ô cần tính nhập công thức: =HYPGEOM.DIST(D6,D7,D8,D9,D11)

Hàm HYPGEOM.DIST - Hàm trả về phân bố siêu bội trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị hàm siêu bội xác suất là:

Hàm HYPGEOM.DIST - Hàm trả về phân bố siêu bội trong Excel

tất toán Trên đây là hướng dẫn địa chỉ và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm HYPGEOM.DIST trong Excel.

Chúc tải về các bạn thành công!

4.9/5 (58 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online