Hàm ISBLANK - Hàm kiểm tra xem ô là giá trị trống trong Excel

Hàm ISBLANK: Hàm kiểm tra xem ô là giá trị trống hay không. Hàm trả về giá trị True nếu là giá trị trống và ngược lại là False. Cú pháp: ISBLANK(value)

Bài viết kiểm tra dưới đây giới thiệu tới tất toán các bạn hàm ISBLANK – 1 trong số link down những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin chia sẻ rất mật khẩu được ưa dùng trong Excel.

Hàm ISBLANK - Hàm kiểm tra xem ô là giá trị trống trong Excel

Mô tả: Hàm kiểm tra xem ô là giá trị trống hay không tự động . Hàm trả về giá trị True tính năng nếu là giá trị trống link down và ngược lại là False.

Cú pháp: ISBLANK(value)

Trong đó:

- value: Giá trị muốn xác định xem có phải là giá trị trống hay không mật khẩu , là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Hàm trả về giá trị True tài khoản nếu là giá trị trống nhanh nhất và trả về giá trị False qua web nếu không phải là giá trị trống.

Ví dụ:

Kiểm tra sử dụng các giá trị trong value có phải là giá trị trống hay không?

Hàm ISBLANK - Hàm kiểm tra xem ô là giá trị trống trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =ISBLANK(C6)

Hàm ISBLANK - Hàm kiểm tra xem ô là giá trị trống trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm ISBLANK - Hàm kiểm tra xem ô là giá trị trống trong Excel

- Tương tự sao chép công thức cho dịch vụ các giá trị còn lại kích hoạt được kết quả:

Hàm ISBLANK - Hàm kiểm tra xem ô là giá trị trống trong Excel

chi tiết Trên đây là hướng dẫn địa chỉ và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISBLANK trong Excel.

Chúc tốt nhất các bạn thành công!

4.9/5 (72 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online