Hàm ISERROR - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là bất kì lỗi nào trong Excel

Hàm ISERROR: Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là bất kì lỗi nào trong Excel. Cú pháp: ISERROR(value)

Bài viết công cụ dưới đây giới thiệu tới như thế nào các bạn hàm ISERROR – 1 trong số tăng tốc những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin giả mạo rất hay nhất được ưa dùng trong Excel.

Hàm ISERROR - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là bất kì lỗi nào trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị True cập nhật nếu giá trị là bất kì lỗi nào trong Excel.

Cú pháp: ISERROR(value)

Trong đó:

- value: Giá trị muốn xác định lỗi mẹo vặt , là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Hàm trả về giá trị True thanh toán nếu giá trị tham chiếu tới bất kì giá trị lỗi nào xóa tài khoản và ngược lại trực tuyến nếu giá trị không lỗi hàm trả về giá trị False.

Ví dụ:

Xác định sửa lỗi các giá trị trong value có phải là giá trị lỗi hay không?

Hàm ISERROR - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là bất kì lỗi nào trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =ISERROR(C6)

Hàm ISERROR - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là bất kì lỗi nào trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm ISERROR - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là bất kì lỗi nào trong Excel

- Tương tự sao chép công thức cho giảm giá các giá trị còn lại tăng tốc được kết quả:

Hàm ISERROR - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là bất kì lỗi nào trong Excel

- Trường hợp value không phải là giá trị lỗi -> hàm trả về giá trị False:

Hàm ISERROR - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là bất kì lỗi nào trong Excel

đăng ký vay Trên đây là hướng dẫn cài đặt và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISERROR trong Excel.

Chúc khóa chặn các bạn thành công!

4.9/5 (59 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online