Hàm ISEVEN - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là số chẵn trong Excel

Hàm ISEVEN: Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là số chẵn trong Excel. Cú pháp: ISEVEN(value)

Bài viết phải làm sao dưới đây giới thiệu tới miễn phí các bạn hàm ISEVEN – 1 trong số lấy liền những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin dịch vụ rất full crack được ưa dùng trong Excel.

Hàm ISEVEN - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là số chẵn trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị True quảng cáo nếu giá trị là số chẵn trong Excel.

Cú pháp: ISEVEN(value)

Trong đó:

- value: Giá trị muốn xác định là số chẵn hay không kinh nghiệm , là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Hàm trả về giá trị True vô hiệu hóa nếu giá trị là số chẵn cập nhật và ngược lại qua app nếu là số lẻ hàm trả về giá trị False.

- sử dụng Nếu giá trị Value không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- phải làm sao Nếu giá trị value là giá trị trống -> hàm coi giá trị đó là 0.

Ví dụ:

Xác định nơi nào các giá trị trong value có phải là số chẵn hay không?

Hàm ISEVEN - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là số chẵn trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =ISEVEN(C6)

Hàm ISEVEN - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là số chẵn trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm ISEVEN - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là số chẵn trong Excel

- Trường hợp value là giá trị trống -> hàm coi đó là giá trị 0:

Hàm ISEVEN - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là số chẵn trong Excel

- Trường hợp value không phải dạng số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm ISEVEN - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị là số chẵn trong Excel

tổng hợp Trên đây là hướng dẫn mới nhất và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISEVEN trong Excel.

Chúc xóa tài khoản các bạn thành công!

4.9/5 (71 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online