Hàm ISNA trong Excel

Sử dụng các tài liệu Excel được chia sẻ từ bạn bè hay trên internet, các bạn đôi khi bắt gặp hàm ISNA() được kết hợp với các hàm khác như VLOOKUP(), hàm IF(). Các bạn thắc mắc không hiểu lý do vì sao họ sử dụng hàm ISNA() như vậy?

Sử dụng tốt nhất các tài liệu Excel kỹ thuật được chia sẻ từ bạn bè hay trên internet địa chỉ , giảm giá các bạn đôi khi bắt gặp hàm ISNA() lừa đảo được kết hợp tốc độ với tính năng các hàm khác như VLOOKUP() địa chỉ , hàm IF() giả mạo . Các bạn thắc mắc không hiểu lý do vì sao họ sử dụng hàm ISNA() nhanh nhất như vậy tự động ?

Hàm ISNA trong Excel

Bài viết khóa chặn dưới đây tài khoản sẽ hướng dẫn cú pháp lừa đảo và cách sử dụng hàm ISNA() trong Excel.

Mô tả

Hàm ISNA() giúp mẹo vặt các bạn nhận biết giá trị đó có phải là #N/A (giá trị không sẵn sàng) hay không hỗ trợ .

Hàm ISNA() trả về là TRUE vô hiệu hóa nếu ô đó chứa giá trị #N/A danh sách . Trả về FALSE kiểm tra nếu ô đó không chứa giá trị #N/A trực tuyến .

Hàm này thường quản lý được sử dụng cùng tốc độ với hàm VLOOKUP() qua app và hàm IF() nguyên nhân .

Cú pháp

=ISNA(giá trị)

Với giá trị là giá trị lừa đảo của ô hay nhất , biểu thức tải về các bạn cần kiểm tra tất toán .

Ví dụ

Ví dụ đơn giản tải về như sau: Các bạn có ô B6 có giá trị là 35 chia sẻ , ô B7 có giá trị #N/A ở đâu nhanh , vì vậy khi kiểm tra ô B6 như thế nào và ô B7 bằng hàm ISNA nhanh nhất sẽ có kết quả khác nhau:

Hàm ISNA trong Excel

Các bạn an toàn có thể sử dụng giá trị là một biểu thức tối ưu , ví dụ biểu thức VLOOKUP như ví dụ tốc độ dưới đây:

Hàm ISNA trong Excel

Giải thích cho ví dụ trên:

1 trực tuyến . Hàm VLOOKUP() không tìm thấy giá trị địa chỉ của L11 trong bảng Mã Giá nên kết quả trả về là giá trị #N/A vì thế hàm ISNA() kinh nghiệm sẽ trả về giá trị TRUE cài đặt .

2.Hàm VLOOKUP() tìm thấy giá trị cài đặt của L13 trong bảng Mã Giá nên kết quả trả về tốc độ sẽ là giá trị tương ứng quảng cáo với mã L13 công cụ . Vì thế hàm ISNA() giả mạo sẽ trả về giá trị FALSE vì giá trị mới nhất của hàm đó khác giá trị #N/A xóa tài khoản .

Ngoài kết hợp ứng dụng với hàm VLOOUP an toàn các bạn mới nhất có thể kết hợp tổng hợp với hàm IF giả mạo để có kết quả hoàn chỉnh hơn cài đặt .

4.8/5 (63 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online