Hàm ISODD - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là số lẻ trong Excel

Hàm ISODD: Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là số lẻ. Ứng dụng hàm để kiểm tra số lẻ và số chẵn. Cú pháp: ISODD(number)

Bài viết lừa đảo dưới đây giới thiệu tới qua app các bạn hàm ISODD– 1 trong số quản lý những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin chi tiết rất đăng ký vay được ưa dùng trong Excel.

Hàm ISODD - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là số lẻ trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị True bản quyền nếu giá trị đó là số lẻ tải về . Ứng dụng hàm tốt nhất để kiểm tra số lẻ ở đâu nhanh và số chẵn.

Cú pháp: ISODD(number)

Trong đó:

- number: Giá trị muốn kiểm tra có phải là số lẻ hay không chia sẻ , là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Hàm trả về giá trị True nhanh nhất nếu giá trị đó là giá trị số lẻ qua app và ngược lại hàm trả về giá trị False.

- Trường hợp value là giá trị trống -> hàm coi đó là giá trị 0 -> trả về giá trị False.

- Trường hợp value không phải là giá trị số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Xác định tải về các giá trị trong value có phải là số lẻ hay không?

Hàm ISODD - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là số lẻ trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =ISODD(C6)

Hàm ISODD - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là số lẻ trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm ISODD - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là số lẻ trong Excel

- Tương tự sao chép công thức cho full crack các giá trị còn lại link down được kết quả:

Hàm ISODD - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là số lẻ trong Excel

- Trường hợp value là giá trị trống -> hàm trả về giá trị False:

Hàm ISODD - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là số lẻ trong Excel

- Trường hợp value không phải là giá trị số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm ISODD - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là số lẻ trong Excel

lấy liền Trên đây là hướng dẫn kiểm tra và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISODD trong Excel.

Chúc tải về các bạn thành công!

4.9/5 (59 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online