Hàm ISOWEEKNUM - Hàm trả về số thứ tự trong năm của tuần chứa ngày đã cho trong Excel

Hàm ISOWEEKNUM: Hàm trả về số thứ tự trong năm của tuần chứa ngày đã cho. Cú pháp: ISOWEEKNUM(date)

Bài viết dịch vụ dưới đây giới thiệu tới công cụ các bạn hàm ISOWEEKNUM – 1 trong số quảng cáo những hàm nằm trong nhóm hàm ngày tháng mẹo vặt và thời gian bản quyền rất sửa lỗi được ưa dùng trong Excel.

Hàm ISOWEEKNUM - Hàm trả về số thứ tự trong năm của tuần chứa ngày đã cho trong Excel

Mô tả: Hàm trả về số thứ tự trong năm kiểm tra của tuần chứa ngày địa chỉ đã cho.

Cú pháp: ISOWEEKNUM(date)

Trong đó: date là ngày cần xác định số thứ tự tổng hợp của tuần trong năm chứa ngày đó dữ liệu , là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Excel lưu trữ ngày tháng ở dạng số liên tiếp kinh nghiệm để thuận tiện cho giá rẻ quá trình tính toán.

- Đối số date không phải là số hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- Đối số date không phải là ngày hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Ví dụ:

Tìm số thứ tự như thế nào của tuần trong năm tương ứng phải làm sao với ngày trong bảng chi tiết dưới đây:

Hàm ISOWEEKNUM - Hàm trả về số thứ tự trong năm của tuần chứa ngày đã cho trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =ISOWEEKNUM(E7).

Hàm ISOWEEKNUM - Hàm trả về số thứ tự trong năm của tuần chứa ngày đã cho trong Excel

- Nhấn Enter -> ngày 12/25/16 nằm ở tuần thứ 51 trong năm:

Hàm ISOWEEKNUM - Hàm trả về số thứ tự trong năm của tuần chứa ngày đã cho trong Excel

- Tương tự sao chép công thức cho miễn phí các giá trị còn lại chi tiết được kết quả:

Hàm ISOWEEKNUM - Hàm trả về số thứ tự trong năm của tuần chứa ngày đã cho trong Excel

- Trường hợp giá trị ngày không hợp lệ -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

Hàm ISOWEEKNUM - Hàm trả về số thứ tự trong năm của tuần chứa ngày đã cho trong Excel

ở đâu uy tín Trên đây là hướng dẫn công cụ và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISOWEEKNUM.

Chúc nhanh nhất các bạn thành công!

4.8/5 (59 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext