Hàm ISPMT - Hàm tính tiền lãi trong một kỳ hạn xác định trong Excel

Hàm ISPMT - Hàm tính tiền lãi trong một kỳ hạn xác định trong Excel

Trong thanh toán quá trình đầu tư khóa chặn , điều nguyên nhân đặc biệt vô hiệu hóa được quan tâm nhiều nhất chính là tiền lãi -dựa vào việc xác định khoản lãi phải trả an toàn để có hướng điều chỉnh phù hợp nhất mẹo vặt . Bài viết tốc độ dưới đây giới thiệu chi tiết Hàm ISPMT - Hàm tính tiền lãi trong một kỳ hạn xác định giúp công cụ các bạn có hướng đi đúng đắn nhất.

Mô tả: Hàm thực hiện tính toán tiền lãi đăng ký vay của một khoản đầu tư trong một kỳ hạn cụ thể.

Cú pháp: ISPMT(rate bản quyền , per link down , nper như thế nào , pv) tốt nhất .

Trong đó:

- rate: Lãi suất bản quyền của khoản đầu tư ở đâu tốt , là tham số bắt buộc.

- per: Kỳ hạn muốn tính lãi trực tuyến , giá trị xác định từ 1 -> nper quản lý , là tham số bắt buộc.

- nper: Tổng số kỳ hạn trong hỗ trợ quá trình đầu tư vô hiệu hóa , là tham số bắt buộc.

- pv: Giá trị ở đâu nhanh hiện tại dịch vụ của khoản đầu tư tài khoản , trường hợp khoản đầu tư là giá trị đi vay mật khẩu thì pv chính là số tiền tối ưu đã vay kích hoạt để đầu tư tính năng , pv là tham số bắt buộc trên điện thoại .

Chú ý:

- Giữa nper kiểm tra pv cần nhất quán về đơn vị tính download , ví dụ nper tính theo tháng kiểm tra thì pv bắt buộc phải tinh theo tháng phải làm sao .

- Với số tiền phải chi trả thể hiện số âm tốc độ , còn chi tiết các khoản như séc cổ tức khóa chặn , tăng tốc các khoản tiền gửi đi qua mạng được thể hiện bằng số dương tốc độ .

Ví dụ:

Tính số tiền lãi phải trả trong tháng thứ nhất vô hiệu hóa và năm thứ 2 full crack của khoản đầu tư khi biết sửa lỗi các tham số sau:

Hàm ISPMT - Hàm tính tiền lãi trong một kỳ hạn xác định trong Excel

- Tính tiền lãi phải trả trong tháng thứ nhất là:

Tại ô cần tính nhập công thức sau: =ISPMT(C14/12,C15,C16*12,C17) sử dụng .

Do tính tiền lãi trong tháng thứ 1 nên chia lãi suất hàng nămc14/12 kỹ thuật và tính tổng thời gian đầu tư theo tháng C16*12 bản quyền .

Hàm ISPMT - Hàm tính tiền lãi trong một kỳ hạn xác định trong Excel

Nhấn Enter kết quả là (do giá trị lãi phải trả nên mang giá trị âm):

Hàm ISPMT - Hàm tính tiền lãi trong một kỳ hạn xác định trong Excel

Vậy trực tuyến với khoản đầu tư vay vốn 600 triệu thanh toán với lãi suất 0.326 tháng thứ nhất phải thanh toán hơn 16 triệu tiền lãi.

- Tính tiền lãi phải trả trong năm thứ 2 bản quyền .

Tại ô cần tính nhập công thức: =ISPMT(C14,2,C16,C17) qua web .

Hàm ISPMT - Hàm tính tiền lãi trong một kỳ hạn xác định trong Excel

Nhấn Enter kết quả là (do giá trị lãi phải trả nên mang giá trị âm):

Hàm ISPMT - Hàm tính tiền lãi trong một kỳ hạn xác định trong Excel

Vậy kỹ thuật nếu trong năm thứ 2 số tiền đầu tư chưa trả tối ưu được qua app thì phải trả khoản lãi hơn 130 triệu công cụ .

trên điện thoại Trên đây là hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm ISPMT khóa chặn . Hy vọng dữ liệu sẽ giúp ích cho thanh toán các bạn trong việc xác định số tiền lãi phải trả từ đó có hướng đi đúng đắn nhất tối ưu .

Chúc cài đặt các bạn thành công!

4.9/5 (66 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online