Hàm ISTEXT - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là văn bản trong Excel

Hàm ISTEXT: Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là văn bản. Ứng dụng hàm để kiểm tra giá trị đó có phải là văn bản hay không. Cú pháp: ISTEXT(value)

Bài viết hay nhất dưới đây giới thiệu tới tải về các bạn hàm ISTEXT – 1 trong số tải về những hàm nằm trong nhóm hàm thông tin dịch vụ rất kích hoạt được ưa dùng trong Excel.

Hàm ISTEXT - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là văn bản trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị True giá rẻ nếu giá trị đó là văn bản đăng ký vay . Ứng dụng hàm mật khẩu để kiểm tra giá trị đó có phải là văn bản hay không.

Cú pháp: ISTEXT(value)

Trong đó:

- value: Giá trị muốn kiểm tra có phải là văn bản hay không ở đâu uy tín , là tham số bắt buộc.

Chú ý:

- Hàm trả về giá trị True nhanh nhất nếu giá trị đó là văn bản nguyên nhân và ngược lại hàm trả về giá trị False.

- mẹo vặt Nếu value là giá trị trống tăng tốc hoặc logic -> hàm trả về giá trị False

Ví dụ:

Xác định kích hoạt các giá trị trong value có phải là văn bản hay không?

Hàm ISTEXT - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là văn bản trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =ISTEXT(C6)

Hàm ISTEXT - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là văn bản trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị trả về là:

Hàm ISTEXT - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là văn bản trong Excel

- Tương tự sao chép công thức cho qua web các giá trị còn lại trên điện thoại được kết quả:

Hàm ISTEXT - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là văn bản trong Excel

- Trường hợp value là giá trị trống hay logic -> hàm trả về giá trị False:

Hàm ISTEXT - Hàm trả về giá trị True nếu giá trị đó là văn bản trong Excel

thanh toán Trên đây là hướng dẫn tối ưu và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm ISTEXT trong Excel.

Chúc ở đâu nhanh các bạn thành công!

4.9/5 (63 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online