Hàm lấy phần nguyên trong Excel - Ví dụ cụ thể

Hàm lấy phần nguyên trong Excel - Ví dụ cụ thể. Excel có 2 hàm liên quan đến lấy phần nguyên: QUOTIENT, INT. Có rất nhiều người có sự nhầm lẫn giữa hai hàm này, chỉ khi hiểu rõ về bản chất của từng cái bạn mới có thể sử dụng chún

Hàm lấy phần nguyên trong Excel - Ví dụ cụ thể

Excel có 2 hàm liên quan đến lấy phần nguyên: QUOTIENT ở đâu tốt , INT mật khẩu . Có tất toán rất nhiều người có sự nhầm lẫn giữa hai hàm này danh sách , chỉ khi hiểu rõ về bản chất chia sẻ của từng cái bạn mới sửa lỗi có thể sử dụng chúng một cách chính xác nhất đăng ký vay . Trong bài viết này thuthuatphanmem.vn qua web sẽ làm rõ hơn về hai hàm đó.

1 hỗ trợ . Phần nguyên là gì ở đâu nhanh ? địa chỉ Những vấn đề liên quan.

Số nguyên mẹo vặt các số an toàn bao gồm giảm giá các số nguyên dương (1 nạp tiền , 2 tổng hợp , 3,…) kỹ thuật , thanh toán các số nguyên âm (−1 ở đâu tốt , −2 kiểm tra , −3,...) tăng tốc và số 0.

Số hữu tỉ cập nhật các số thực dữ liệu có thể biểu diễn dưới dạng phân số (thương) a/b giá rẻ , trong đó a lừa đảo và b là tải về các số nguyên tài khoản với b khác 0 mật khẩu . Số hữu tỉ cài đặt có thể là số thập phân hữu hạn đăng ký vay hoặc số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Hàm lấy phần nguyên trong Excel - Ví dụ cụ thể

Số vô tỉ là số thực không phải là số hữu tỉ chia sẻ , nghĩa là không thể biểu diễn cài đặt được dưới dạng tỉ số a/b (trong đó a qua app và b là quản lý các số nguyên).

Hàm lấy phần nguyên trong Excel - Ví dụ cụ thể

Mọi số thực ( khóa chặn bao gồm cả hữu tỉ lẫn vô tỉ) sửa lỗi có thể sử dụng được viết dưới dạng:

x = n + z

trong đó: n là số nguyên

0 ≤ z ≤ 1

Phần nguyên là số nguyên lớn nhất ko vượt mới nhất quá nó mẹo vặt . Ký hiệu tài khoản của phần nguyên là [x] kích hoạt , trong đó quảng cáo với x là một số thực bản quyền .

Phần thập phân quảng cáo của số thực kỹ thuật được xác định bằng cách lấy số thực đó trừ đi phần nguyên công cụ . Ký hiệu lừa đảo của phần thập phân là {x} tăng tốc , trong đó hay nhất với x là một số thực.

Nhiều người hiểu nôm na phần nguyên là phần số đứng trước dấu phẩy lừa đảo và phần thập phân là phần số đứng sau dấu phẩy download , bản quyền nhưng điều này chỉ đúng khi bạn đang xét là số thực dương ở đâu tốt dịch vụ sẽ sai qua web với số thực âm lừa đảo . Đơn cử một ví dụ kinh nghiệm , ta có:

9.4 là số thực dương trên điện thoại , trong đó 9 là phần nguyên hướng dẫn và 4 là phần thập phân.

Nhưng mẹo vặt với số -9.4 giảm giá thì phần đứng trước dấu phẩy -9 không phải là phần nguyên kỹ thuật bởi vì -9 > -9.4

Trong trường hợp này -9.4 = -10 + 0.6 đăng ký vay với -10 là phần nguyên vô hiệu hóa của -9.4

2 link down . Hàm lấy phần nguyên trong Excel

Hãy cùng nhìn vào ví dụ mới nhất của bảng phải làm sao sau đây:

Hàm lấy phần nguyên trong Excel - Ví dụ cụ thể

Trong đó ta có a ứng dụng và b là khóa chặn các số nguyên kinh nghiệm với b khác 0 qua web . Ta có hiệu tài khoản của a tối ưu và b là chi tiết các số hữu tỉ hay ở đây ta cần quan tâm chính là link down các số có cả phần nguyên lừa đảo và phần thập phân.

Kết quả “lấy nguyên” danh sách của QUOTIENT qua mạng INT ứng dụng sẽ cho ra kết quả giống nhau dịch vụ nếu là số dương giảm giá và khác nhau thanh toán nếu là số âm.

Dựa vào lý thuyết phần nguyên ta tốc độ có thể thấy thực chất hàm INT mới chính xác là hàm lấy phần nguyên còn hàm QUOTIENT chỉ là hàm lấy phần số đứng trước dấu phẩy.

2.1 giảm giá . Cách sử dụng hàm lấy phần nguyên INT

Hàm lấy phần nguyên INT có công thức:

=INT(số cần lấy nguyên)

Trong đó số cần lấy nguyên tốt nhất có thể là một con số cụ thể phải làm sao hoặc một địa chỉ ô.

Hàm lấy phần nguyên trong Excel - Ví dụ cụ thể

Lưu ý: Hàm INT chỉ nhận dữ liệu số ( địa chỉ và chỉ nhận một số) cho nên khi nhập dữ liệu cho INT có hai số trở lên bạn cần phải chèn mới nhất các phép tính vào cài đặt , ví dụ:

=INT(7/3)

2.2 tốt nhất . Cách sử dụng hàm lấy phần đứng trước dấu phẩy QUOTIENT

Hàm QUOTIENT có công thức:

=QUOTIENT(số bị chia phải làm sao , số chia)

Trong đó số chia phải luôn khác 0.

Hàm lấy phần nguyên trong Excel - Ví dụ cụ thể

Khác hỗ trợ với hàm INT vô hiệu hóa , hàm QUOTIENT không cần ta phải tính mẹo vặt riêng ra một phép tính tất toán bởi vì bản thân nó full crack đã là một phép chia.

3 phải làm sao . Ví dụ trong thực tế

Công ty Thuthuatphanmem.vn cho nhân viên đi công tác trong mới nhất các dịp khác nhau nơi nào . Phòng tài vụ cần phải tính toán số tuần danh sách và số ngày ở khách sạn bản quyền để chi trả tiền cho nhân viên.

Dữ liệu lấy liền được cho là ngày đến khách sạn kỹ thuật và ngày đi khỏi khách sạn cùng giá rẻ với bảng giá cho dữ liệu các loại phòng.

Hàm lấy phần nguyên trong Excel - Ví dụ cụ thể

Ở phần Số tuần ở tất toán , ta địa chỉ có thể sử dụng hàm INT ở đâu nhanh để tính.

Sơ đồ tính toán ở đây đó là tính số ngày ứng dụng sau đó chi cho 7 dữ liệu để tính số tuần đăng ký vay . Nhưng chi tiết những ngày ở khách sạn không phải ngày nào kích hoạt cũng tròn tuần vì sửa lỗi có thể ở lẻ ngày nên ta chỉ lấy kết quả phần nguyên.

Vì thế bản quyền , hàm tính toán thanh toán được đưa ra là:

=INT((Ngày đi – Ngày đến)/7))

Bài viết về Hàm lấy nguyên trong Excel đến đây là hết full crack , cảm ơn download các bạn kiểm tra đã theo dõi bài viết phải làm sao của thuthuatphanmem.vn quản lý . Chúc trực tuyến các bạn giảm giá có thể thực hiện thành công!

4.9/5 (63 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext