Hàm LINEST - Hàm trả về mảng mô tả đường thẳng bằng cách dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất trong Excel

Hàm LINEST: Hàm trả về mảng mô tả đường thẳng bằng cách dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất. Cú pháp: LINEST(known_ys, [known_xs], [const], [stats])

Bài viết dữ liệu dưới đây giới thiệu tới mật khẩu các bạn hàm LINEST - 1 trong số tốt nhất những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê tốc độ rất kỹ thuật được ưa dùng trong Excel.

Hàm LINEST - Hàm trả về mảng mô tả đường thẳng bằng cách dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất trong Excel

Mô tả: Hàm trả về mảng mô tả đường thẳng bằng cách dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất.

Cú pháp: LINEST(known_y"s tối ưu , [known_x"s] ở đâu nhanh , [const] an toàn , [stats])

Trong đó:

- known_y"s: Tập giá trị y phải làm sao đã biết trong quan hệ y = b*m^x nguyên nhân , là tham số bắt buộc.

+ tốt nhất Nếu known_y"s nằm trong một cột khóa chặn hoặc hàng đơn lẻ -> mỗi cột lừa đảo hoặc hàng chia sẻ của known_y"s cập nhật được hiểu là 1 biến số tải về riêng rẽ.

- known_x"s: Tập giá trị x mới nhất đã biết trong quan hệ y = b*m^x ứng dụng , là tham số tùy chọn.

+ known_x"s mẹo vặt có thể qua app bao gồm 1 vô hiệu hóa hoặc nhiều tập biến số.

+ trên điện thoại Nếu known_x"s bị bỏ qua -> nó tăng tốc được giả định là 1 mảng có cùng kích thước giả mạo với known_y"s

- const: Giá trị logic xác định giá trị kiểm tra của hằng số b sửa lỗi , là giá trị tùy chọn gồm phải làm sao các giá trị sau:

+ const = True quản lý hoặc bỏ qua -> b giảm giá được tính toán bình thường.

+ const = False khóa chặn hoặc bỏ qua -> b = 1 nguyên nhân và m tính năng được điều chỉnh sao cho: y = m^x.

- stats: Giá trị logic xác định kiểu thống kê hồi quy bổ sung trả về gồm trực tuyến các giá trị: {mn,mn-1,...,m1,b;sen,sen-1,...,se1,seb;r2,sey;F,df;ssreg,ssresid}.

Chú ý:

- Có thể mô tả bất kì đường thẳng nào bằng độ dốc đăng ký vay và giao cắt y:

+ Độ dốc (m):

Để tìm độ dốc nơi nào của đường thẳng m sử dụng , lấy hai điểm trên đường thẳng đó như thế nào , (x1,y1) thanh toán (x2,y2) -> độ dốc bằng (y2 - y1)/(x2 - x1).

+ Giao cắt Y (b):

Giao cắt y tải về của một đường thẳng b sử dụng , là giá trị địa chỉ của y tại điểm như thế nào mà đường thằng cắt trục y.

Phương trình nguyên nhân của đường thẳng là y = mx + b nhanh nhất . Có thể tính toán bất kỳ điểm nào trên đường thẳng bằng cách nhập giá trị y hướng dẫn hoặc x vào phương trình đó.

- giả mạo Khi chỉ có một biến độc lập -> sử dụng công thức:

+ Độ dốc: 

=INDEX(LINEST(known_y"s,known_x"s),1)

+ Giao cắt Y:

=INDEX(LINEST(known_y"s,known_x"s),2)

+ Dùng dấu phẩy phân cách giữa sửa lỗi các giá trị trong cùng 1 hàng.

+ Dùng dấu chấm phẩy phân cách giữa ở đâu tốt các hàng miễn phí với nhau.

- tính năng Khi có một số biến độc lập x -> sử dụng công thức:

[m = frac{{sum {left( {x - overline x } ight)left( {y - overline y } ight)} }}{{sum {{{left( {x - overline x } ight)}^2}} }}]

[b = overline y - moverline x ]

Trong đó:  x = AVERAGE(known x"s) và y = AVERAGE(known_y"s).

Ví dụ:

Tính độ dốc qua web và giao cắt y nạp tiền của đường thẳng tương ứng đăng ký vay với như thế nào các giá trị x qua app , y trong bảng dữ liệu tất toán dưới đây:

Hàm LINEST - Hàm trả về mảng mô tả đường thẳng bằng cách dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất trong Excel

- Tính độ dốc m full crack của đường thẳng tương ứng giá rẻ với dữ liệu các giá trị x qua web , y miễn phí . Tại ô cần tính nhập công thức: =LINEST(C6:C10,D6:D10,FALSE)

Hàm LINEST - Hàm trả về mảng mô tả đường thẳng bằng cách dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất trong Excel

- Nhấn Enter -> độ dốc m sửa lỗi của đường thẳng tương ứng kỹ thuật với ở đâu nhanh các giá trị x mẹo vặt , y là:

Hàm LINEST - Hàm trả về mảng mô tả đường thẳng bằng cách dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất trong Excel

- Tính giao cắt y giảm giá của đường thẳng tương ứng full crack với chia sẻ các giá trị x kiểm tra , y công cụ . Tại ô cần tính nhập công thức: =LINEST(C6:C10,D6:D 10,TRUE)

Hàm LINEST - Hàm trả về mảng mô tả đường thẳng bằng cách dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất trong Excel

- Nhấn Enter -> giao cắt y hay nhất của đường thẳng tương ứng tự động với nạp tiền các giá trị x mới nhất , y là:

Hàm LINEST - Hàm trả về mảng mô tả đường thẳng bằng cách dùng phương pháp bình phương nhỏ nhất trong Excel

lấy liền Trên đây là hướng dẫn trên điện thoại và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm LINEST trong Excel.

Chúc chia sẻ các bạn thành công!

4.8/5 (70 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online