Hàm LOGNORM.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn lô – ga – rít của x trong Excel

Hàm LOGNORM.INV: Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn lô – ga – rít của x. Trong đó LN(x) thường được phân bố với trung bình tham số và độ lệch chuẩn. Sử dụng hàm để phân tích dữ liệu biến đổi theo lô – ga – rí

Bài viết hỗ trợ dưới đây giới thiệu tới lấy liền các bạn hàm LOGNORM.INV - 1 trong số ứng dụng những hàm nằm trong nhóm hàm thống kê tính năng rất hướng dẫn được ưa dùng trong Excel.

Hàm LOGNORM.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn lô – ga – rít của x trong Excel

Mô tả: Hàm trả về giá trị nghịch đảo qua app của phân bố chuẩn lô – ga – rít kích hoạt của x danh sách . Trong đó LN(x) thường link down được phân bố nguyên nhân với trung bình tham số mật khẩu và độ lệch chuẩn quảng cáo . Sử dụng hàm trực tuyến để phân tích dữ liệu biến đổi theo lô – ga – rít kỹ thuật . Hàm hỗ trợ từ phiên bản Excel 2010.

Cú pháp: LOGNORM.INV(probability công cụ , mean hỗ trợ , standard_dev)

Trong đó:

- probability:  Xác suất gắn hay nhất với phân bố lô-ga-rit chuẩn trên điện thoại , là tham số bắt buộc.

- mean: Giá trị trung bình sửa lỗi của LN(x) như thế nào , là tham số bắt buộc.

- standard_dev: Độ lệch chuẩn sửa lỗi của LN(x) lấy liền , là tham số bắt buộc ở đâu nhanh .

Chú ý:

- Bất kì đối số nào ngoại trừ (cumulative) không phải là số -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!

- dữ liệu Nếu probability ≤ 0 hoặc probability ≥ 1 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

- công cụ Nếu standard_dev ≤ 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Ví dụ:

Tìm giá trị nghịch đảo tốt nhất của hàm phân bố lô - ga - rít chuẩn lũy tích theo mô tả trong bảng dữ liệu trực tuyến dưới đây:

Hàm LOGNORM.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn lô – ga – rít của x trong Excel

- Tại ô cần tính nhập công thức: =LOGNORM.INV(D6,D7,D8)

Hàm LOGNORM.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn lô – ga – rít của x trong Excel

- Nhấn Enter -> giá trị nghịch đảo cài đặt của hàm phân bố lô – ga – rít chuẩn lũy tích là:

Hàm LOGNORM.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn lô – ga – rít của x trong Excel

- Trường hợp xác suất gắn tải về với phân bố lũy tích chuẩn nhỏ hơn 0 kỹ thuật hoặc lớn hơn 1-> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm LOGNORM.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn lô – ga – rít của x trong Excel

- Trường hợp độ lệch chuẩn nhỏ hơn 0 -> hàm trả về giá trị lỗi #NUM!

Hàm LOGNORM.INV - Hàm trả về giá trị nghịch đảo của phân bố chuẩn lô – ga – rít của x trong Excel

bản quyền Trên đây là hướng dẫn chia sẻ và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm LOGNORM.INV trong Excel.

Chúc mật khẩu các bạn thành công!

4.9/5 (64 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online