Hàm LOOKUP tìm kiếm trong Excel

Hàm LOOKUP() trả về một giá trị từ một vùng dữ liệu gồm 1 cột hoặc 1 hàng, hoặc từ một mảng. Hàm LOOKUP() là hàm cải tiến từ hai hàm VLOOKUP() và hàm HLOOKUP() vì nó có thêm chức năng phân biệt vùng tìm kiếm là dạng hàng hay dạng cộ

Hàm LOOKUP() là một hàm tìm kiếm trong Excel tổng hợp , hàm nhanh nhất được nâng cao hơn so miễn phí với hai hàm tìm kiếm VLOOKUP() mật khẩu và hàm HLOOKUP().

Hàm tính năng có thể tự phân biệt vùng tìm kiếm là dạng hàng hay dạng cột mới nhất để xử lý sao cho phù hợp nhất giả mạo .

Hàm LOOKUP tìm kiếm trong Excel

Bài viết nạp tiền dưới đây mô tả chi tiết về hàm LOOKUP() trong Excel.

Mô tả

Hàm LOOKUP() trả về một giá trị từ một vùng dữ liệu gồm 1 cột tổng hợp hoặc 1 hàng an toàn , mật khẩu hoặc từ một mảng tổng hợp .

Hàm LOOKUP() là hàm cải tiến từ hai hàm VLOOKUP() qua web và hàm HLOOKUP() vì nó có thêm chức năng phân biệt vùng tìm kiếm là dạng hàng hay dạng cột qua app .

Hàm LOOKUP() có hai dạng:

-Dạng mảng: hàm tìm giá trị ở đâu nhanh được xác định trong cột tổng hợp hoặc hàng thứ nhất phải làm sao của mảng tất toán sau đó trả về giá trị ở cùng vị trí đó trong cột giá rẻ hoặc hàng cuối cùng sửa lỗi của mảng download . Nên sử dụng dạng mảng khi danh sách gồm ít giá trị vô hiệu hóa và giá trị không thay đổi nạp tiền .

-Dạng Vector: hàm tìm một giá trị trong vùng dữ liệu gồm một hàng kinh nghiệm hoặc một cột giá rẻ sau đó trả về một giá trị cùng vị trí đó trong một hàng tải về hoặc một cột thứ hai chi tiết . Nên sử dụng dạng vecto khi danh sách cần tìm gồm nhiều giá trị nơi nào hoặc tối ưu các giá trị tự động có thể thay đổi quản lý .

Ghi chú

- Dữ liệu cần tìm bằng hàm LOOKUP() phải cập nhật được sắp xếp theo thứ tự tăng dần lừa đảo để hàm LOOKUP() hoạt động đúng cách an toàn .

- Các bạn dữ liệu có thể dùng hàm LOOKUP() thay thế hàm IF() cập nhật .

DẠNG MẢNG

Cú pháp

=LOOKUP(lookup_value mẹo vặt , array)

Trong đó:

-lookup_value: giá trị cần tìm kiếm trong một mảng tăng tốc , lookup_value hướng dẫn có thể là số qua web , văn bản tính năng , giá trị logic đăng ký vay , tên tối ưu hoặc tham chiếu tới một giá trị.

-array: vùng tìm kiếm kỹ thuật bao gồm bản quyền các ô có chứa văn bản chi tiết , số ở đâu nhanh hoặc giá trị logic ở đâu uy tín trên điện thoại các bạn muốn tìm lookup_value trong đó mẹo vặt .

Ghi chú

- ứng dụng Nếu như lookup_value không ở đâu nhanh được tìm thấy trong array hay nhất , hàm dịch vụ sẽ dùng giá trị lớn nhất trực tuyến mà giá trị đó nhỏ hơn sửa lỗi hoặc bằng lookup_value kinh nghiệm .

- thanh toán Nếu lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong cột dữ liệu hoặc hàng thứ nhất ở đâu nhanh của array địa chỉ thì hàm download sẽ trả về lỗi giảm giá .

- nhanh nhất Nếu array là vùng có số cột nhiều hơn số hàng tối ưu thì hàm LOOKUP() tính năng sẽ tìm giá trị lookup_value trong hàng thứ nhất địa chỉ . Ngược lại bản quyền nếu array có dạng vuông địa chỉ hoặc có số hàng nhiều hơn số cột nhanh nhất thì hàm chia sẻ sẽ tìm kiếm lookup_value trong cột thứ nhất khóa chặn .

- Các giá trị trong array phải tài khoản được sắp xếp theo thứ tự tăng dần ở đâu tốt để có kết quả chính xác nhất.

- Hàm LOOKUP() không phân biệt văn bản chữ hoa bản quyền và chữ thường mới nhất .

Ví dụ

1 chi tiết . Nhập trực tiếp mảng vào array.

Hàm LOOKUP tìm kiếm trong Excel

2 download . Tham chiếu array đến mảng giảm giá .

Hàm LOOKUP tìm kiếm trong Excel

DẠNG VECTOR

Cú pháp

=LOOKUP(lookup_value qua app , lookup_vector nhanh nhất , [result_vector])

Trong đó:

-lookup_value: giá trị cần tìm kiếm chi tiết . Lookup_value đăng ký vay có thể là số hỗ trợ , văn bản như thế nào , giá trị logic công cụ , tên giảm giá hoặc tham chiếu tới một giá trị lừa đảo .

-lookup_vector: vùng chứa giá trị tìm kiếm mẹo vặt , chỉ chứa một hàng trực tuyến hoặc một cột tốt nhất . Lookup_vector quảng cáo có thể là văn bản mật khẩu , số nơi nào hoặc giá trị logic.

-result_vector: vùng chứa giá trị kết quả hướng dẫn , chỉ chứa một hàng tài khoản hoặc cột trên điện thoại và result_vector phải có cùng kích thước tốt nhất với lookup_vector.

Ghi chú

- Giá trị trong lookup_vector phải mới nhất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần sửa lỗi để có kết quả chính xác nhất chi tiết .

- Hàm không phân biệt chữ hoa chữ thường.

- sử dụng Nếu lookup_value không tìm thấy trong lookup_vector tổng hợp thì hàm mật khẩu sẽ dùng giá trị lớn nhất trong lookup_vector bản quyền mà giá trị đó nhỏ hơn như thế nào hoặc bằng lookup_value công cụ .

- hay nhất Nếu giá trị lookup_value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong lookup_vector địa chỉ thì hàm trả về giá trị lỗi trực tuyến .

Ví dụ

Hàm LOOKUP tìm kiếm trong Excel

Bài viết trên mô tả chi tiết ở đâu uy tín các dạng cài đặt của hàm LOOKUP() trong Excel tất toán , hi vọng qua bài viết hướng dẫn các bạn miễn phí sẽ hiểu công cụ và biết cách sử dụng hàm LOOKUP() vô hiệu hóa . Chúc tốt nhất các bạn thành công!

4.9/5 (68 votes)

Ý kiến khách hàngPreNext
Có thể bạn quan tâm?

Bạn muốn vay tiền? - Click xem Vay tiền Online